h

Nieuws uit 2016

9 maart 2016

SP blij met vestiging Declathon in leegstaande pand V&D

Foto: MBZH

Het groen aan de stadsranden zo veel mogelijk sparen, de veel te hoge winkelleegstand en verloedering van binnensteden tegengaan en de leefbaarheid verbeteren. Dat zijn de doelen van het strenge Zuid-Hollandse detailhandelsbeleid. Met de vestiging van sportzaak Declathon in de Haagse binnenstad werpt dit opnieuw vruchten af.

Lees verder
8 maart 2016

Zuid-Hollandse jongeren in debat bij op weg naar het lagerhuis

Foto: SP / Op weg naar het lagerhuis

Tijdens een levendige voorronde van op weg naar het lagerhuis, jureerde fractievoorzitter Lies van Aelst een aantal bevlogen debatten over nationale en provinciale thema`s. Op weg naar Het Lagerhuis is de grootste debatwedstrijd van Nederland. Jaarlijks doen er zo'n 200 scholen mee waardoor vele leerlingen in aanraking komen met provinciehuizen en provinciale politieke onderwerpen. De voorrondes vinden plaats in Provinciehuizen door het hele land. De uiteindelijke finalisten zijn te zien in de tv finale op NPO 2 in het voorjaar.

Lees verder
8 maart 2016

Enorme afname meetpunten waterkwaliteit Hoeksche Waard

Foto: MBZH

Sinds 2005 bracht het Waterschap Hollandse Delta het aantal meetpunten voor watervervuiling in de Hoeksche Waard drastisch terug. Goede controle op gewasbeschermings- middelen zoals ook voor bijen giftige biociden komt hierdoor in gevaar. Groen Links en de Partij voor de Dieren spraken onlangs al hun grote zorgen hierover over uit. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst sluit zich hierbij aan.

Lees verder
7 maart 2016

Provincie blijft stadscentra beschermen tegen onnodige leegstand

Foto: SP

Leegstand en verpaupering in bestaande binnensteden zijn een groeiend probleem. Alleen al door het omvallen van V&D verliezen niet alleen duizenden mensen hun baan, maar komen er ook duizenden vierkante meters leegstaand winkeloppervlak bij. De SP vindt het daarom goed dat het provinciebestuur het strikte detailhandelsbeleid handhaaft, ook in Schiedam.

Lees verder
5 maart 2016

Justitie, politie en provincie pakken zwanenmishandeling aan

Foto: SP

Het openbaar ministerie en de politie doen strafrechtelijk onderzoek naar de mishandeling van Zuid-Hollandse zwanen. Naar aanleiding van mondelinge vragen van de SP, de PvdD en Groen Links neemt ook het provinciebestuur maatregelen. De SP wil dat de beloofde aanscherping van de vergunningverlening en handhaving nieuwe misstanden onmogelijk maakt.

Lees verder
3 maart 2016

Afscheidstoespraak Bart Vermeulen

Foto: SP / Bart Vermeulen

Gisteren nam Bart Vermeulen na 13 jaar afscheid van Provinciale Staten.
In zijn afscheidstoespraak ging Vermeulen in op zijn eigen ervaringen en die van de fractie sinds 2003. Hij wees daarbij op de inhoudelijke ontwikkeling die de partij heeft doorgemaakt en de diverse rapporten en alternatieve plannen die door de fractie zijn gemaakt.
Daarnaast besprak hij de toegenomen invloed van de SP, vooral in de afgelopen vijf jaar door deelname aan de provinciale coalitie.
Vermeulen sprak nog wel zijn zorgen uit over een tweetal ontwikkelingen. Als eerste de verminderde aandacht door de regionale media en de gevolgen voor de provinciale democratie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier