h

Nieuws uit 2016

3 februari 2016

Grote interesse bijeenkomst tekort betaalbare woningen

Foto: SP

Al vele jaren is er een tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Het aantal goedkope sociale huurwoningen is afgenomen van 45% in 1986 naar 19% in 2012. Gemiddeld is de wachttijd 8 jaar. Tussen 2009 en 2015 is de gemiddelde sociale huurder 117 euro per maand (28,8%) meer aan huur gaan betalen. Door de enorme huurverhogingen van de laatste jaren zijn huurders dus verder in de knel gekomen.

Lees verder
2 februari 2016

Werkbezoek Rotterdamse raad

Foto: SP

SP’ers Hans Slooter en Luiza Soares brachten afgelopen woensdag samen met collega-Statenleden een werkbezoek aan de Rotterdamse gemeenteraad. De provincie en de gemeente weten elkaar steeds beter te vinden en dat is nodig ook. Ontmoetingsplek: het terrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM). Ooit een opvallend sociaal ingesteld bedrijf en nu een unieke locatie voor technisch onderwijs en innovatie, met mbo en hbo onder één dak.

Lees verder
28 januari 2016

Geef archeologie grotere rol in verbeteren ruimtelijke kwaliteit

Foto: Bart Vermeulen / archeologisch onderzoek Rotterdamse Baan

Sinds de afgelopen Statenvergadering is het Zuid-Hollandse archeologiebeleid sterk verbeterd. Zo richt het nieuwe provinciale archeologiebeleid zich meer op de opbouw van kennis over ons verleden, over een langere periode. Ook wordt er meer gedaan aan publieksbereik. Bij het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit zou de provincie juist meer met archeologie moeten doen.

Lees verder
22 januari 2016

Werkbezoek blauwgraslanden: te veel mest, te veel versnippering

Soortenrijkdom oftewel biodiversiteit is anno 2016 een belangrijk doel van natuurbeleid, ook voor de provincie Zuid-Holland. Zeer soortenrijk zijn de zogenoemde Blauwgraslanden. Officieel geen echte natuur, maar waardevolle ‘halfnatuur’, die juist tot bloei kwam door eeuwenlange begrazing en hooien zonder mest toe te voegen. SP-Statenlid Luiza Soares bezocht eind vorig jaar  de blauwgraslanden bij Ouderkerk aan den IJssel.

Lees verder
19 januari 2016

Koester onze onbebouwde kusten

Foto: MBZH

De Nederlandse kust is nu nog grotendeels een oase van schoonheid en rust. Goed voor onze inwoners, geliefd bij buitenlandse toeristen en belangrijk voor de economie. Het Kabinetsbesluit van vlak voor Kerst om meer bebouwing langs de kusten toe te willen staan, zet deze kwaliteiten onder druk. SP-fractievoorzitter Lies van Aelst sprak haar zorgen uit tijdens de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving van 13 januari.

Lees verder
13 januari 2016

SP wil waarborgfonds en landelijk expertise-team asbest

Foto: SP

De gemeenteraad van Westland is aan zet om persoonlijke financiële drama’s in Wateringen te voorkomen. De raad kan budget vrijmaken om asbestsaneringen die (nog) niet worden vergoed door de verzekeraar, te vergoeden of in ieder geval alvast voor te schieten. Aangezien Nederland veel meer kwetsbare verouderde asbestdaken telt, zou wat de SP betreft voor de toekomst een landelijk waarborgfonds een goede oplossing zijn. Ook een landelijk expertise-team zou lokale overheden hulp moeten bieden bij dergelijke rampen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier