h

Nieuws van de afdeling

17 januari 2000

SP blij met steun provincie tegen lokeenden

De provincie steunt de SP in haar pleidooi om het gebruik van levende lokeenden bij de jacht te verbieden. In antwoord op schriftelijke vragen van SP-Statenlid Erik van der Burgh geeft het college aan dat ze de minister van Landbouw, natuurbeheer en visserij willen verzoeken om deze jachtvorm niet meer toe te staan.

Lees verder
27 november 1999

Provincie en flora en faunawet

De Socialistische Partij in Zuid-Holland wil dat er paal en perk gesteld wordt aan het gebruik van dieren en andere jachtmiddelen waarvan het gebruik ernstige welzijnsrisico’s voor het dier als middel en/of het gevangen dier oplevert.

De provincie wordt in de nieuwe Flora & Fauna wet het bevoegd gezag en daarom wil de SP nu van het college weten wat zij vinden van het gebruik van levende lokeenden, Jachtvogels,fretten,klemmen en vangkooien bij schadebestrijding.

Lees verder
24 november 1999

H.C.: 'Pr-hulp voor Leemhuis was een koopje'

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

"Het is een beetje laag-bij-de-gronds van de SP om te suggereren dat ik een nota van 16.230 gulden indien voor één dag begeleiding van de voormalige commissaris der Koningin". Dat zegt pr-specialist Kees Mijnten, in reactie op schriftelijke vragen van SP-fractievoorzitter F. Vergeer over de prijs voor zijn mediahulp. Gedeputeerde Staten willen die assistentie nu uit de provinciekas betalen.

Lees verder
23 november 1999

H.C.: SP wil helper van Leemhuis niet betalen

In de Haagsche Courant verscheen het volgende artikel:

De SP in Zuid-Holland vindt dat voormalig commissaris der koningin Leemhuis zelf de rekening moet betalen van media-adviseur Mijnten, die zij inhuurde voor de dag van haar aftreden.
De tweemansfractie in de Staten wil niet dat de provincie opdraait voor de rekening van 16.273 gulden, die Mijnten heeft ingediend.

Lees verder
23 november 1999

16.000 gulden voor oppoetsen imago Leemhuis

Of de provincie Zuid-Holland maar even 16.000 gulden wil dokken: zijnde het salaris van media-adviseur Mijnten die de ex-Commissaris van de Koningin mevrouw Leemhuis begeleidde op de dag van haar aftreden.
Niet doen adviseert SP-fractievoorzitter Fenna Vergeer.

Lees verder
12 oktober 1999

Wie is de baas? De les van Ceteco.

Het bankieren van de Provincie Zuid-Holland speelde zich in het geheim af. Maar ook bij sommige andere zaken wil het provinciebestuur liever niet op de vingers gekeken worden. Hier ligt een taak voor de gekozen volksvertegenwoordigers. Provinciale Staten moeten weer baas in eigen huis worden. In de afgelopen 10 á 15 jaar is het bedrijfsleven meer en meer als voorbeeld gaan dienen voor het openbaar bestuur, schrijft de commissie van Dijk in haar rapport over het leningenbeleid van de Provincie Zuid-Holland. Daarbij werd uit het oog verloren, dat overheidsorganen wezenlijk verschillen van private ondernemingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier