h

Nieuws van de afdeling

19 december 1997

Stop geldverspilling subsidie Waterloopkundig laboratorium

Het waterloopkundig laboratorium krijgt van de provincie twee miljoen gulden als het niet verhuist naar Lelystad.
Eerder het had provinciebestuur juist bepaald dat het bedrijf geen directe steun mocht krijgen.
De SP heeft fel geprotesteerd tegen de ommezwaai van de provincie.
Statenlid Fenna Vergeer:

Lees verder
22 oktober 1997

Geen overheidssteun Waterloopkundig Laboratorium Delft

Het Waterloopkundig Laboratorium in Delft krijgt van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft 2 miljoen gulden op het erfpachtcontract. Hier is sprake van directe bedrijfssteun, dat heeft gedeputeerde Nolten (VVD) toegegeven op vragen van de SP-Statenfractie.

Lees verder
4 april 1997

SP wijst aanleg Tweede Maasvlakte af

Foto: SP Zuid-Holland / Fenna Vergeer

Fractievoorzitter Fenna Vergeer heeft vandaag in het debat in de Statencommissie aangegeven tegen de aanleg van de Tweede Maasvlakte te zijn.
Eerder stelde de SP al vraagtekens bij de economische baten in relatie tot de maatschappelijke kosten.

Lees verder
5 oktober 1996

Vragen over wachtgeld ex-statenleden

De Zuidhollandse SP-fractie vraagt aan het College van GS om gegevens te verstrekken over de inkomens van ex-statenleden die een wachtgelduitkering hebben aangevraagd. De SP wil op grond daarvan kunnen beoordelen, of er al dan niet sprake is van 'zelfverrijking ten koste van gemeenschapsgeld'.

Lees verder
24 april 1996

Hogere bijdrage bedrijfsleven ROM-Rijnmondproject nodig

De SP wil dat het bedrijfsleven meer gaat meebetalen aan het ROM-Rijnmondproject.
Van de 100 miljoen gulden draagt het bedrijfsleven slechts 25 miljoen bij. Na aftrek van de belasting blijft er ongeveer 16 miljoen gulden over. Na een forse verhoging van de OZB door de regiogemeenten is de belastingbetaler dus weer de klos.

Lees verder
16 februari 1996

SP bepleit sterker middenbestuur

Foto: SP / Fenna Vergeer

Tijdens het debat over het ingetrokken wetsvoorstel voor een stadsprovincie Rotterdam pleitte fractievoorzitter Fenna Vergeer voor een sterker middenbestuur om de problemen van de burgers in de grote steden aan te pakken.
De vorming van een stadsprovincie en het eventuele alternatief van gemeentelijke herindeling leidt tot hogere lasten voor de burgers, lost de problemen zoals werkloosheid en hoge woonlasten niet op en wordt door de burgers niet gewenst. Voor de burgers telt vooral dat het bestuur naar hen luistert en de sociale problemen aanpakt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier