h

Nieuws uit 2004

1 januari 2004

Herindeling Hoeksche Waard een slechte zaak

De plannen van de provincie Zuid-Holland voor een herindeling zijn er niet voor niks, zeggen Gedeputeerde Staten. ´De veertien kernen op de Hoeksche Waard dreigen te vergrijzen en de voorzieningen zoals postkantoor, bibliotheek, scholen enz. zijn op de lange termijn niet meer te behouden´ is hun stelling.
Het is juist de provincie die met strakke contingenten voor de woningbouw ervoor zorgt dat de dorpen niet genoeg woningen kunnen bouwen voor hun inwoners. Jonge mensen trekken daardoor weg, en ja, dan vergrijzen dorpen inderdaad. Moet je dáárom herindelen? Nee!

Lees verder

Pagina's

U bent hier