h

Nieuws uit 2004

12 juni 2004

R.D.: Provincie wil meer treinen Dordt/Geldermalsen

In het Rotterdams Dagblad verscheen het volgende artikel:
De provincie Zuid- Holland wil de spoorverbinding Dordrecht-Geldermalsen (Merwe- Lingelijn) aanzienlijk te verbeteren. De overstap in Dordrecht vanuit de richting Rotterdam moet worden verbeterd. Tussen Dordrecht en Gorinchem moet frequenter gereden worden en het kan een light-rail-verbinding worden. De gemeenten langs de lijn willen nieuwe stations openen en langs de Merwe-Lingelijn bouwplannen ontwikkelen. Dat blijkt uit antwoorden aan het Rotterdamse SP-statenlid Jolanda Gooiker. Zij was in de pen geklommen na berichten dat de lijnen mogelijk opgeheven worden. Volgens Gedeputeerde Staten is de situatie minder bedreigend dan het lijkt. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de NS zouden juist streven naar verbetering van de treindiensten, door enkele lijnen over te dragen aan een lagere overheid.

Lees verder
3 juni 2004

Regionale spoorlijn in uitverkoop?

De provincie Zuid-Holland is het met Jolanda Gooiker eens dat de bereikbaarheid van het zuiden van de provincie onder druk staat als de treinlijnen die de NS niet meer wil exploiteren, inderdaad zouden verdwijnen. Dit blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen van het Statenlid, die vandaag openbaar werden gemaakt. De antwoorden geven verder aan dat duizenden mensen gebruik maken van de lijnen tussen Geldermalsen-Dordrecht, tussen Rotterdam Hofplein-Den Haag en tussen Zoetermeer en Den Haag. De provincie maakt zich nu niet écht druk om die reizigers, het devies luidt: ´Afwachten, de onderhandelingen lopen nog´. Gooiker stelt daarop: ´Een gewaarschuwd mens telt voor twee.´

Lees verder
26 mei 2004

Herindeling Sassenheim, Voorhout en Warmond mist draagvlak

Te vroeg, niet democratisch en geen draagvlak. Zo vatte Gerard Harmes, fractievoorzitter van de Zuid-Hollandse SP-statenfractie het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten samen. Voor de verantwoordelijk gedeputeerde Marnix Norder (PvdA) was bestuurskracht een belangrijker argument dan het gebrek aan draagvlak. Uiteindelijk stemden ook CDA, CU/SGP, GL en de PvdA tegen voorstellen die het draagvlak moesten vergroten. Genoeg voor een meerderheid in de staten. Nadat onze fractie onze leden nog eens had geraadpleegd zijn de volgende bezwaren duidelijk;
a. De bevolking heeft overwegend nee gestemd.
b. Gemeenteraden zijn verdeeld (Voorhout geheel tegen) en willen niet samensmelten.
c. GS en colleges van de gemeenten Sassenheim-Voorhout-Warmond zijn voor.
d. Ongelukkige grensvaststellingen zoals de bewoners van het Lage Land (Warmond) die tegen hun wil het water (Kager Plassen) over moeten in plaats van naar Oud Ade, waar hun verenigingsleven zich afspeelt.

Lees verder
26 mei 2004

Statige Rondleiding

Altijd al willen weten wat het provinciehuis heeft gekost? Wat de SP fractie in Zuid-Holland zoal doet? Wie er in de Provinciale Staten zitten? De SP fractie Zuid-Holland vertelt u graag over haar werk als oppositiepartij. In de fractie zitten sinds vorig jaar vier Statenleden, die vertellen wat zij meemaken op het provinciehuis te Den Haag. Het lijkt soms wel een andere wereld waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn. Van gemeentelijke herindelingen, en bestrijding van muskusratten tot kunstwerken op rotondes, en woningbouwprogramma´s. Een rondleiding door de gebouwen en koffie in de fractiekamer horen ook bij de kennismaking. Het geheel duurt ongeveer twee uur, de rondleidingen worden zowel ´s middags als ´s avonds verzorgd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u eventueel ter plaatse doen.

Lees verder
26 mei 2004

Provinciale redding van bedreigde spoorlijnen nog lang onzeker

Statenlid Gooiker kreeg vandaag geen antwoord van de gedeputeerde op haar vragen over regionale spoorlijnen die in de uitverkoop gaan. ´Het is een verantwoordelijkheid van het rijk´ zei gedeputeerde Norder.
De NS voert met de Staatssecretaris onderhandelingen over de toekomst van 4 spoorlijnen. Drie van die lijnen lopen door onze provincie. Het gaat om de stoptrein tussen Dordrecht en Geldermalsen, de stoptrein tussen Den Haag-Pijnacker-Rotterdam (Hofpleinlijn) en de lijn tussen Zoetermeer en Den Haag. De SP denkt dat de toekomst van deze lijnen op het spel staat als gevolg van het besluit om de NS te verzelfstandigen. Nu moet het bedrijf aan haar winstcijfers denken, reizigers vervoeren komt niet meer op de eerste plaats. Sinds de verzelfstandiging heeft de NS het landelijke spoorwegennet verdeeld in een rendabel ´kernnet´ en minder rendabele ´contractlijnen´. Voor die contractlijnen wordt per jaar bekeken of het contract tussen het rijk en de NS verlengd wordt. De NS heeft laten weten dat zij 4 contractlijnen niet verder wil exploiteren.

Lees verder
19 mei 2004

Zorgen over veiligheid rond vuurwerkopslag Voorschoten

Voor de commissie Bestuur en Middelen heeft Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, mondelinge vragen gesteld over de vuurwerkopslag van Intratuin die de veiligheid van de bewoners in de wijk Noord-Hofland in Voorschoten in gevaar kan brengen. Antwoorden worden binnenkort verwacht. In Voorschoten is door de Intratuin in Noord-Hofland een aanvraag gedaan voor de opslag van 27.750 kg consumentenvuurwerk. Daarvoor heeft de Gedeputeerde Staten (GS) toestemming gegeven in overeenstemming met het Vuurwerkbesluit en de Wet Milieubeheer. Volgens deze heeft de Provincie alleen wat te zeggen op het gebied van externe veiligheid. De vergunning zelf is afgegeven op 30 maart dit jaar. De gemeente heeft echter de 'totale zorg over de omwonenden'. Daarom, en omdat de gemeente vindt dat de opslag in strijd is met de bestemmingsplannen, neigt het Voorschotense College de vergunning af te wijzen. In de gemeenteraad heeft de VVD fractie al vragen gesteld over de opslag.

Lees verder

Pagina's

U bent hier