h

Nieuws uit 2004

15 september 2004

Staat van de Meeslouwerplas tot op de bodem uitzoeken

Naar aanleiding van het plaatsen van waarschuwingsborden voor instortende oevers langs de oever van de Meeslouwerplas en eigen waarnemingen met dieptemeting op de plas zelf, heeft SP Statenlid Bart Vermeulen schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gesteld. Uit de waarnemingen bleek dat er zeer grote diepteverschillen van de bodem van de plas zijn en daar ligt mogelijk een verklaring van de slechtere staat van de oevers. De SP wil nu weten of die diepteverschillen komen door de zandwinning die jarenlang plaats heeft gevonden.
Verder is de SP verbaasd dat er nu pas duidelijk is geworden dat de oever zich in een slechte en mogelijk zelfs gevaarlijke staat bevind.
SP statenlid Vermeulen: ”Ik vraag me af of er de laatste jaren wel goed gecontroleerd is op de kwaliteit van de oevers en de dijk. Omwonenden hebben verteld dat er in 1991 al een flink stuk oever is ingestort, dus dat zou toch tot actie hebben moeten geleidt”
Verder is het zo dat op basis van de contracten met de zandwinner de plas in een bepaalde staat moet worden opgeleverd. Aangezien er ook landelijke normen zijn voor de steilte van de oevers en taluds in plassen vraagt de SP zich ook af of de aannemer de plas wel in de juiste staat heeft opgeleverd en of de provincie dat wel heeft gecontroleerd.
Aangezien er in Zuid-Holland nog meer (voormalige) zandwinlocaties zijn vraagt de SP aan Gedeputeerde Staten of ook daar gegevens bekend zijn omtrent verleende vergunningen en van de kwaliteit van de oevers.
Vorige week is een onderzoek naar de staat van de oevers ingesteld.
Maandag is bekend geworden dat de staat van de oevers waarschijnlijk niet zo slecht is als gevreesd werd, maar het onderzoek duurt nog voort.
De SP hoopt dat er inderdaad weinig gevaar voor de omwonenden is, maar wacht de definitieve uitslag van het onderzoek kritisch af.

Lees verder
15 september 2004

SP wijst afsprakenkader Hoeksche Waard af

Na de ferme afwijzing van de fusieplannen van Gedeputeerde Staten (GS) door de inwoners van zes gemeenten in de Hoeksche Waard in november 2003 kwamen GS met de colleges van B & W in het voorjaar (18 juni) van 2004 tot nieuwe afspraken. Er komt geen 200 ha glastuinbouw in de Hoeksche Waard. Dat is op zich een felicitatie waard, aldus Gerard Harmes. Of het mooie unieke landschap blijft is vers 2. Alleen D66, GL en SP wezen dit ´afsprakenkader ontwikkelingsperspectief´ in de provinciale staten af.

Lees verder
15 september 2004

Rondleiding en bezoek aan de SP fractie.

Altijd al willen weten wat het provinciehuis heeft gekost? Wat de SP fractie in Zuid-Holland zoal doet? Wie er in de Provinciale Staten zitten? De SP fractie Zuid-Holland vertelt u graag over haar werk als oppositiepartij. In de fractie zitten sinds vorig jaar vier Statenleden, die vertellen wat zij meemaken op het provinciehuis te Den Haag. Het lijkt soms wel een andere wereld waarin uiteenlopende onderwerpen aan de orde zijn. Van gemeentelijke herindelingen, en bestrijding van muskusratten tot kunstwerken op rotondes, en woningbouwprogramma´s. Een rondleiding door de gebouwen en koffie in de fractiekamer horen ook bij de kennismaking. Het geheel duurt ongeveer twee uur, de rondleidingen worden zowel ´s middags als ´s avonds verzorgd. Een vrijwillige bijdrage in de kosten kunt u eventueel ter plaatse doen.

Lees verder
8 september 2004

Albert Schweitzerziekenhuis combineert intimiteit met snelheid

Spoedeisende hulp in Zwijndrecht met 27.000 inwoners. Op 8 september 2004 bezochten Jolanda Gooiker en Gerard Harmes van de Zuid-Hollandse SP-statenfractie het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Het was om verschillende redenen een buitengewoon interessante rondleiding. Het ochtendprogramma werd verzorgd door directeur Réne Smit en ´s middags leidde manager Rob Mutsaers met zijn team Gerard in Zwijndrecht rond. In de eerste plaats is er van verschillende ziekenhuisvestigingen (4) één organisatie gemaakt. De hoofdvestiging staat in Dordrecht. Deze locatie Dordwijk heeft een zogenaamd interventiecentrum. Hier worden basis, klinische en hoogspecialistische en acute zorg verleend. Dordwijk heeft een spoedeisende hulp met een huisartsenpost. Naast deze spoedeisende hulp is er ook nog één in de locatie Zwijndrecht dat zelf 27.000 inwoners telt. De locatie Zwijndrecht wordt een basisplusvestiging genoemd wat neerkomt op extra functies (heropening kinderafdeling) boven op een gewoon basisziekenhuis.

Lees verder
7 september 2004

SP-fractie zet aanval op woonbeleid in

De SP-fractie in de Provinciale Staten heeft vragen gesteld over het woonbeleid in Zuid-Holland. In september zal er een nieuwe Woonvisie vastgesteld worden, en in de aanloop daartoe levert het Statenlid Romijn (SP) forse kritiek op het beleid de afgelopen jaren. “Het oude woningbouwbeleid is gebaseerd op inkomensgrenzen die aangeven wanneer iemand in goedkope woningen mag wonen. Daarom hebben de gevestigde partijen het fenomeen ‘scheefwonen’ bedacht: mensen die in te goedkope huizen wonen. Conclusie: we hoeven alleen maar duurdere huizen bij te bouwen zodat de scheefwoners kunnen doorstromen. Aan dat beeld moet maar eens een eind komen!” Aldus Peter Romijn, die vraagtekens zet bij de grenzen die vastgesteld zijn voor het scheefwonen.

Lees verder
2 september 2004

Gedeputeerde erkent beroerde communicatie bewoners Oostvlietweg

In de commissievergadering van afgelopen woensdag heeft Gedeputeerde van der Sar toegegeven dat de provincie slecht heeft gecommuniceerd met de omwonenden van de dijk langs de Meeslouwerplas en de gemeente Leidschendam-Voorburg. Dit deed hij in antwoord op mondelinge vragen van SP Statenlid Vermeulen, die opheldering wilde over de kwestie van de zwakke dijken rond de Meeslouwerplas.

Lees verder

Pagina's

U bent hier