h

Nieuws uit 2004

14 oktober 2004

SP enige partij tegen verruiming landgoederenregeling

In de Statenvergadering van 13 oktober heeft de SP als enige partij tegen de verruiming van de landgoederenregeling gestemd.
Gedeputeerde Staten wilden de oude landgoederenregeling verruimen omdat er sinds 2001 nog niemand gebruik van had gemaakt. De landgoederenregeling maakt het voor rijke particulieren mogelijk om in het groen landgoederen met grote huizen op te richten als 90% van de grond maar openbaar toegankelijk is en er nieuwe natuur wordt aangelegd. Voor de SP fractie is dat onaanvaardbaar aangezien de nieuwe natuur via de hypotheekrenteaftrek door de belastingbetaler wordt gesubsidieerd en er netto geen besparing voor de overheid is.
Verder tast het oprichten van grote woningen in het vooral open Zuid-Hollandse landschap de kwaliteit ervan aan, zeker omdat ze ook in kwetsbare gebieden opgericht mogen worden.

Lees verder
13 oktober 2004

Peter Romijn eist degelijk onderzoek woonbehoeften laagste inkomens

Statenlid Peter Romijn (SP) is ontevreden met de beantwoording van zijn vragen over de woningnood. Begin september stelde hij vragen over de achterstand op de bouw van sociale volkshuisvesting en het fenomeen ‘scheefwonen’. “Als dit het standpunt van de provincie weergeeft, gaat er nog een stevige discussie aankomen,” aldus Romijn. De meest recente gegevens over sociale woningbouw dateren uit 1999. Volgens Gedeputeerde Staten is een woningtekort acceptabel. De schaarste in de sociale sector zal in 2015 naar verwachting niet helemaal opgelost zijn. Het is een korte bloemlezing van de beantwoording die SP-er Peter Romijn kreeg. “In de nieuwe plannen staat weer het idee om 30 % van de nieuwe woningen in de sociale sector te bouwen. Ze houden nu niet eens bij wat er gebouwd wordt, hoe kan je dan ooit controleren of die norm gehaald wordt?”

Lees verder
10 oktober 2004

GS slaan plank mis in beantwoording vragen over Oostvlietpolder.

De beantwoording van vragen van SP Statenlid Bart Vermeulen over het vernietigen van het streekplan voor de Oostvlietpolder heeft bij de SP fractie veel vraagtekens opgeroepen. In vervolgvragen wil SP-er Vermeulen nu eens een duidelijk antwoord van Gedeputeerde Staten. In antwoord op vragen van Vermeulen stellen GS dat het streekplan alsnog goedgekeurd kan worden als Provinciale Staten bereid zijn de contour rond de Oostvlietpolder vast te stellen volgens het bestemmingsplan.
Volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening is het streekplan echter het toetsingskader voor een bestemmingsplan.
“Het lijkt wel de wereld op z’n kop”aldus Bart Vermeulen. “Op deze manier is van een juiste toetsing geen sprake meer. Het lijkt me niet dat PS hieraan mee kunnen werken want dat zou een zeer gevaarlijk precedent scheppen.”
Opmerkelijk is verder dat in het bestemmingsplan geen melding wordt gemaakt van een contour zoals in het streekplan staat.
Andere vragen die de SP heeft ingediend gaan over de mogelijkheid van verstedelijking van de gehele polder (met uitzondering van de strook tussen de Europaweg en de Vrouwenweg) aangezien de hele polder binnen de rode contour is geplaatst en het tracéonderzoek van de Rijnlandroute.

Lees verder
6 oktober 2004

Opheffen lijn 2 en andere busperikelen

Statenlid Jolanda Gooiker heeft vandaag vragen gesteld over wijzigingen in de dienstregeling. Elk jaar weer komen er berichten uit Gouda, Leiden of Dordrecht dat buslijnen opgeheven worden. Als voorbeeld gebruikte zij de opheffing van lijn 2 te Gouda. In Gouda was er protest toen bekend werd dat lijn 2 opgeheven zou worden. Dat soort protesten hoor je in de hele provincie, telkens als er weer aan het aanbod geknabbeld wordt.

Lees verder
30 september 2004

SP stelt verdrinkingskooien bij muskusrattenbestrijding ter discussie.

Naar aanleiding van het standpunt van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de verdrinkingsdood van muskusratten, stelt SP Statenlid Bart Vermeulen het gebruik van verdrinkingskooien (waaronder duikerfuiken) voor de muskusrattenbestrijding ter discussie. Hoewel de SP al langer vraagtekens zet bij het nut en de noodzaak van de huidige manier van muskusrattenbestrijding is zij van mening dat de huidige bestrijding op de meest “beschaafde” manier plaats moet vinden.

Lees verder
16 september 2004

H.C.: SP: twijfels over oeveronderzoek

In de Haagsche Courant stond op 16-06 het volgende artikel:

SP-Statenlid Bart Vermeulen plaatst vraagtekens bij de uitkomst van het recente onderzoek naar de 'instortende oevers' langs de Oostvlietweg in Leidschendam. Het moet nu maar eens een keer goed worden uitgezocht, vindt Vermeulen. Vrijdag stuurde het SP-Statenlid een lijst met vragen naar de provincie Zuid-Holland. Vermeulen wil weten welke metingen zijn uitgevoerd naar de oevers en wat de exacte resultaten daarvan zijn. Volgens de provincie is er geen reden tot onrust. De gemeten waarden, die het onderzoek van vorige week opleverde, zouden nauwelijks afwijken van metingen uit 1999 en 2000, die destijds geen reden gaven tot het ondernemen van actie. De provincie besloot wel om deze week een tweede onderzoek in te stellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier