h

Nieuws uit 2004

26 april 2004

Bezwaar tegen afwijzen WOB verzoek

SP statenlid Vermeulen gaat in beroep bij de provincie voor het afwijzen van het WOB verzoek waarbij hij verzocht om informatie over de wachtgelden die de provincie vertstrekt aan ex-Statenleden. In het bezwaarschrift stelt Vermeulen onder andere dat door de weigering hem zijn controlerende taak als Volksvertegenwoordiger onmogelijk wordt gemaakt. Het gaat de SP-er erom te kunnen controleren of de wachtgeldregeling wordt uitgevoerd volgens de regels en in de geest van de bedoeling die Provinciale Staten bij vaststelling hadden.

Lees verder
24 april 2004

Stedenbaan niet realistisch

Op woensdag 21 april stemde Provinciale Staten in met de ontwikkeling van plannen voor een megaproject; de Stedenbaan, een enorm ambitieus OV plan van de verkeersgedeputeerde en plaatselijke bestuurders. Als de plannen doorgaan, rijden er over een paar jaar tussen Dordrecht, Rotterdam, Den Haag en Leiden heel vaak snelle, lichte treinen: Light-rails. Bovendien komen er stations bij en bouwlocaties voor 115.000 woningen. De fractie van de SP in de Staten is ´niet tegen de plannen´. `Meer aandacht voor een goedkoop en frequent openbaar vervoer is hard nodig, maar de realiteit is met de Stedenbaan-plannen uit het oog verloren`, zei Jolanda Gooiker.

Lees verder
19 april 2004

Toys for Boys voor de Muskusrattenbestrijding

In de Statenvergadering van 19 april heeft een meerderheid van de Statenleden ingestemd met het voorstel om de Bestrijding van musksuratten in de Krimpenerwaard op te voeren.
Volgens de SP is dat een heilloze weg en moeten de Staten snel tot in overleg treden om alle aspecten van de bestrijding van Muskusratten tegen het licht te houden.Want tot nu toe wordt er ieder jaar meer geld en meer mensen aan de bestrijding besteed en neemt het aantal ratten toe. Lees hieronder de tekst van SP Statenlid Vermeulen in eerste Termijn.

Lees verder
17 april 2004

Rijnstreek komt 204 bedden tekort

RIJNSTREEK KOMT 204 BEDDEN TEKORT

Lees verder
7 april 2004

Statenlid Vermeulen start weblog


Na een maandje proefdraaien zet SP statenlid Vermeulen z'n weblog voort. Met inmiddels ruim 120 bezoekers per dag blijkt het weblog in een behoefte te voorzien. Naast berichten over zaken in Provinciale Staten, bericht Vermeulen ook over werkbezoeken en regionaal SP nieuws.
Het log is te bereiken via de onderstaande link:
weblog Bart VermeulenLees verder
7 april 2004

Franssen verdient extra bij

FRANSSEN NEEMT MET 27 BANEN TE VEEL HOOI OP ZIJN VORK
Op maandag 5 april heeft Gerard Harmes, fractievoorzitter van de SP-statenfractie, schriftelijke vragen gesteld over de verdiensten uit betaalde nevenfuncties van de CdK naar aanleiding van nieuwsfeiten uit Elseviers nieuwsbrief van 31 maart. Eerder stelde ..... Jan de Wit, SP-Tweede Kamerlid, vragen hierover aan minister Remkes.
Met name wil Harmes weten of de verdiensten uit betaalde nevenfuncties van de Commissaris van de Koningin (CdK) in mindering worden gebracht op zijn salaris. Sinds het laatst bekende door de CdK verstrekte overzicht dd 8 januari 2003 staan onder zijn nevenfuncties (A) voortvloeiende uit het ambt zeven stuks en bij de overige nevenfuncties (B) totaal 20 banen. Naast het ambt van CdK zelf telt het aantal ‘bij’banen van Franssen 27 stuks. Wat de provinciale staten niet weten is welk bedrag de CdK hier jaarlijks mee verdient bij, respectievelijk welke onkostenvergoedingen Franssen ontvangt boven op zijn salaris.

Lees verder

Pagina's

U bent hier