h

Nieuws uit 2004

3 maart 2004

Wie wil er een ziekenhuis?

Zuid-Hollandse Nieuwe Column SP statenfractie Zuid-Holland 3 maart 2004
Dit maal: Gerard Harmes

Lees verder
1 maart 2004

Vergunningverlening E.ON verbaast SP

SP Statenlid Bart Vermeulen heeft het College van gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd over de vergunningverlening van de Maasvlaktecentrale van E.ON.

Lees verder
24 februari 2004

Biesterfeld te laat met sanering

Raads- en statenfractie stellen gezamenlijk vragen over sanering.

Lees verder
24 februari 2004

SP wil openheid over wachtgelden.

SP Statenlid Bart Vermeulen heeft een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur om te weten te komen welke Statenleden en Gedeputeerden sinds 1999 gebruik hebben gemaakt van de wachtgeldregeling. Deze regeling maakt het mogelijk om na het aftreden 80% in het eerste jaar en 70% in het tweede jaar van de statenvergoeding te ontvangen ongeacht of er sprake is van inkomensachteruitgang door de beëindiging van het Statenlidmaatschap. Statenlid ben je naast je reguliere werk. Eind vorig jaar maakten in Zuid Holland 22 personen gebruik van de wachtgeldregeling wat de provincie bijna 20.000 Euro per maand kost. Ervaringen in onder andere de provincie Brabant leerden de SP al dat er bij een groot deel van de ex Statenleden die aanspraak maken op het wachtgeld geen sprake is van inkomensachteruitgang. Vermeulen wil nu weten hoe dat in Zuid Holland zit.
In antwoord op Kamervragen van SP kamerlid Jan de Wit antwoordde minister Remkes al dat hij voorstander is van een anti cumulatieregeling voor ex Statenleden.

Lees verder
19 februari 2004

SP steunt omroepen West en Rijnmond.

Foto: Bart Vermeulen
In de Statenvergadering van 18 februari heeft de SP bij monde van statenlid Bart Vermeulen steunt betuigt aan het reddingsplan van de regionale omroepen. Lees hieronder zijn bijdrage aan het debat.Lees verder
18 februari 2004

Statenmeerderheid wil geen debat over bushalte-onderzoek

Foto: Provincie Zuid-Holland
Vanmorgen verzocht Jolanda Gooiker om een punt aan de Statenagenda te mogen toevoegen. Het verzoek om te debatteren over een busverbinding voor de inwoners van Rijnsaterwoude is afgewezen door CDA, VVD, SGP/ChristenUnie, LPF en Leefbaar Zuid-Holland. Zij verwijzen terug naar een commissievergadering en vertragen daarmee een oplossing. Gooiker : “In die commissie is het wegvallen van de lijnbus tot vier keer toebesproken, en dat heeft nog geen besluit opgeleverd. Slechte informatie en het ontbreken van een nieuwe opdracht aan de gedeputeerde hebben ervoor gezorgd dat er nog geen besluit is genomen. Bijna alle partijen hebben wel aangegeven sympatie te hebben voor een oplossing voor Rijnsaterwoude. ” Lees verder

Pagina's

U bent hier