h

Nieuws uit 2004

17 februari 2004

Zuid-holland heeft zo´n 20 - 30% te veel betaald aan frauderende bouwers

Sinds begin 2003 is het stil rond de feitelijke rapportage van besparingen als gevolg van de onthullingen bij de bouwfraude. Zuid-Holland bleek ook betrokken. Er is tot nog toe ook weinig zichtbaar over de strafvervolging. Dit zal nog wel even duren want op voorstel van GS hebben PS zichzelf een geheimhouding opgelegd over de verdere afwikkeling.
Gerard Harmes die in juli 2002 de Zuid-Hollandse bouwfraude aan de orde stelde kreeg afgelopen week antwoord.

Lees verder
11 februari 2004

SP pleit voor bushalte Rijnsaterwoude

Foto: L. Schipper / Jolanda Gooiker

Statenlid Gooiker (SP) heeft verzocht om tijdens de Statenvergadering van 18 februari te mogen pleiten voor een bushalte bij Rijnsaterwoude. Sinds 14 december vorig jaar rijdt lijn 197 niet meer. Sinds die tijd heeft het dorp geen aansluiting meer met het openbaar vervoer. De bewoners hebben sinds augustus vorig jaar, toen het schrappen van de lijn bekend werd, herhaaldelijk gevraagd om een oplossing. Ouderen, jongeren en mensen die geen auto (willen) hebben, zijn nu aangewezen op de fiets of de Rijnstreekhopper. De gemeente, de vervoersmaatschappij en de provincie hebben nog steeds geen besluit genomen.

Lees verder
28 januari 2004

Trein Dordrecht-Geldermalsen moet blijven

Vandaag stelt Statenlid Gooiker vragen aan het college van GS van Zuid-Holland over de dreigende opheffing van de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen. Zij wil weten of verslechteringen aan de lijn door het college goedgekeurd worden. Ook wil zij weten of het klopt dat de lijn aanbesteed gaat worden. Aanbesteden kan betekenen dat andere maatschappijen dan de NS de lijn gaan exploiteren. Deze maatschappijen zullen in de kosten gaan snijden in een poging de lijn wel rendabel te krijgen. Gooiker vraagt zich af of er wel voldoende naar de gevolgen van het opheffen van de lijn worden gekeken. Ook kunnen verslechteringen aan de lijn invloed hebben op leefbaarheid van kernen, bereikbaarheid van verschillende scholen, en aansluitingen voor reizigers.

Lees verder
21 januari 2004

SP wil snel duidelijkheid over herindeling en glastuinbouw in Hoeksche Waard

Tot grote verbazing van de SP heeft Provinciale Staten zich nog niet kunnen uitspreken over de herindelingsplannen in de Hoeksche Waard. Statenlid Gooiker interpelleert vandaag Gedeputeerde Staten hierover. Zij vindt dat de Staten heel snel een uitspraak moeten kunnen doen over de ´oude´ herindelingsplannen van september 2003. In die plannen stelden GS voor, de 6 gemeenten om te vormen tot 1 supergemeente.

Lees verder
20 januari 2004

Provincie weigert antwoord te geven op vragen van SP over bouwfraude

In de vergadering van 14 januari jl van een Statencommissie, heeft het provinciebestuur geweigerd antwoord te geven op vragen van fractievoorzitter Harmes over bouwfraude. Geen van de Gedeputeerden was aanwezig, terwijl dat wel gebruikelijk is. Ook waren er geen antwoorden op papier en was er geen zicht op een termijn waarin de antwoorden te verwachten zijn.
Het is noodzakelijk dat Gedeputeerden aanwezig zijn bij vergaderingen van de Provinciale Statenleden zodat deze daadwerkelijk hun controlerende taak kunnen uitvoeren. Het ontbreken van de antwoorden roept volgens Harmes meer vragen op.

Lees verder
9 januari 2004

Chalets aan de Maas past mogelijk niet in ruimtelijk plan

Uit de antwoorden van het Zuid-Hollandse college op vragen van GroenLinks en SP, over chalets aan de Oude Maas bij Barendrecht, blijkt iets opmerkelijks.... De plannen voor het volbouwen van een recreatiegebied met dure chalets aan de Oude Maas bij Barendrecht passen mogelijk niet in het provinciaal ruimtelijk beleid, schrijft de provincie.

Lees verder

Pagina's

U bent hier