h

Nieuws uit 2004

31 augustus 2004

Vragen over gevolgen vernietigen streekplan Oostvlietpolder

SP Statenlid Vermeulen wil van Gedeputeerde Staten weten wat de gevolgen zijn van het vernietigen door de Raad van State op 21 juli van het deel van het Streekplan Zuid-Holland West wat betrekking heeft op de Leidse Oostvlietpolder.

Lees verder
29 augustus 2004

Snel opheldering over zwakke dijk Meeslouwerplas

Aanstaande woensdag zal SP statenlid Bart Vermeulen Gedeputeerde Staten om opheldering vragen over de gang van zaken rond de zwakke dijk bij de Meeslouwerplas. Op 14 juli zijn er op de dijk tussen de Meeslouwerplas en de Oostvlietweg borden geplaatst met de tekst; “Instortende oevers” en is een groot deel van de dijk verboden terrein.
De omwonenden zijn na veel en langdurig aandringen op 25 – 8 schriftelijk op de hoogte gebracht.

Lees verder
7 augustus 2004

Biesbosch mag niet de dupe worden van trage overheid

In antwoord op vragen van SP kamerlid Krista van Velzen stelt staatssecretaris van Geel (VROM) dat de sanering van de polder Stededijk bij Dordrecht (in de volksmond de Stort van Troost genoemd) op korte termijn moet gaan plaatsvinden vanwege de mogelijke vervuilingsrisisco’s voor de Biesbosch. Van Velzen had haar vragen gesteld na berichten in de Dordtenaar dat de sanering door de gemeente stil was gelegd vanwege een tekort aan financiële middelen.
Naar nu blijkt heeft de gemeente in 2003 van het ministerie € 830.000 ontvangen voor de voorbereiding van de sanering. Berekeningen van mei 2002 gaan er vanuit dat de sanering inclusief nazorg tussen de 12-en de 16 miljoen Euro gaat kosten.
Omdat de budgetten van de gemeente Dordrecht daartoe niet toereikend zijn, gaat de Staatssecretaris er vanuit dat het gemeente bestuur met hem in overleg zal treden.
De SP is zeer verbaasd dat de gemeente nog geen contact heeft gezocht met de Staatssecretaris en zelfs niet bij hem heeft gemeld dat de sanering is stilgelegd. De partij doet dan ook een beroep op het gemeentebestuur om snel in contact te treden zodat de sanering eindelijk kan aanvangen.
SP kamerlid van Velzen: “De Biesbosch is een nationaal park wat nu bedreigd wordt door weglekkend gif. Het zou misschien zelfs beter zijn als de Staatssecretaris zelf met de gemeente contact opneemt aangezien Dordrecht een erg lakse houding aanneemt.”
Als vervolgstap kunnen volgens de socialisten dan ook snel de gesprekken met Shell gestart worden. Het overgrote deel van de vervuiling in de Stededijk komt van dit bedrijf en Shell heeft verklaard over een bijdrage te beslissen als bekend is op welke wijze er gesaneerd gaat worden.
Positief vind de SP dat de staatssecretaris bereid is om deel te nemen aan de besprekingen met Shell.

Lees verder
4 augustus 2004

U.N.: SP: bezuiniging op ambulance kan niet

In het Utrechts Nieuwsblad verscheen het volgende bericht:
De ambulanceposten Meerkerk en Gorinchem raken beide één ambulance kwijt door een bezuiniging.
SP-Statenfractievoorzitter Gerard Harmes vindt dat onaanvaardbaar. ,,Op dit moment zijn er al veel overschrijdingen van de maximumaanrijtijd van ambulances van 15minuten. Snoeien in het aantal ambulances zal de aanrijtijd nog verder onder druk zetten en mogelijk tot levensbedreigende situaties leiden,’’ aldus Harmes.

Lees verder
2 augustus 2004

Bezuiniging Ambulancepost Gorinchem onaanvaardbaar

Op 20 juli werd bekend dat de ambulanceposten Meerkerk en Gorinchem beiden 1 ambulance kwijt raken door een bezuiniging. Naar de mening van SP Statenfractievoorzitter Gerard Harmes is dat onaanvaardbaar. “Op dit moment zijn er al veel overschrijdingen van de maximumaanrijtijd van ambulances van 15 minuten. Snoeien in het aantal ambulances zal de aanrijtijd nog verder onder druk zetten en mogelijk tot levensbedreigende situaties leiden.”
De SP vreest ook dat door het verdwijnen van de ambulances, de druk op de regio Gelderland Zuid wordt versterkt aangezien deze regio (post Geldermalsen) bij calamiteiten bij moet springen.
Verder vind de partij dat verdere bezuinigingen op de zorg absoluut niet kunnen, zeker niet in relatie tot de onlangs bekend geworden torenhoge salarissen bij topmensen in de zorg.
De Tweede Kamer sprak zich onlangs ook al uit tegen verdere verschraling van de ambulancespreiding. Deze bezuiniging lijkt daar mee in strijd.
De SP heeft Gedeputeerde Staten om opheldering gevraagd.

Lees verder
2 juli 2004

SP feliciteert Rijnsaterwoude met halte

Vanavond zal de Statenfractie de inwoners van Rijnsaterwoude feliciteren. Samen met inwoners heeft de SP het wegbezuinigen van buslijn 197 aan de kaak gesteld en gepleit voor een oplossing. Die oplossing is nu in zicht.

Lees verder

Pagina's

U bent hier