h

Nieuws uit 2004

30 juni 2004

Woningen voor de smalle beurs

Woningen voor smalle beurzen, bushalte en nieuws over de week van de vooruitgang uit de Statenvergadering van vandaag Dankzij de SP komt er meer inzicht in de behoefte aan huizen voor mensen met een smalle beurs. Dat is vandaag afgesproken nadat de SP een motie indiende bij de voorjaarsnota. “Er wordt te veel gesloopt, en te weinig betaalbaar nieuw gebouwd” zei Gooiker. Tijdens de vergadering las Jolanda Gooiker de aantallen reacties op een woning voor in de Rijnmond. Meer dan 600 mensen die op een woning reageren is niet ongewoon. In de Randstad loopt de wachtlijst voor een goedkopere huurwoning op tot 8 jaar. Zij overhandigde het college een stuk gereedschap om ervoor te zorgen dat er extra hard gesleuteld wordt aan dit beleid.

Lees verder
30 juni 2004

SP zet sterk in op sociale woningbouw bij behandeling voorjaarsnota.

Met het aanbieden van een steeksleutel heeft SP woordvoerder Jolanda Gooiker bij de behandeling van de voorjaarsnota, Gedeputeerde Staten opgeroepen nog flink aan haar beleid te sleutelen.
Volgens de SP kijken het provinciebestuur weg van de echte problemen in de provincie. Wat de SP betreft wordt er flink ingezet op het bouwen van fors meer sociale huurwoningen, worden de aanrijtijden van de ambulances verkort en komt er geen A4 door Midden Delfland.
“De wachttijd voor een huurwoning ligt in de Randstad op 8 jaar, dat is echt absurd!” aldus Gooiker. “Veel inwoners zijn nu al een derde van hun inkomen kwijt aan de huur en er zijn slechts woningen beschikbaar waar men de helft van z’n inkomen aan huur kwijt is. Dat is voor de SP onaanvaardbaar.”
Volgens de SP kennen de gedeputeerden de woonwensen van hun inwoners niet en vraagt daarom aan Gedeputeerde van Dijk om de woonwensen van de 10% laagste inkomens in Zuid Holland te onderzoeken.
Positiever was de SP gestemd over het PvdA voorstel voor de realisatie van een bushalte in Rijnsaterwoude. Er is nu eindelijk een eind aan de onzekerheid in het dorp en de inwoners kunnen binnenkort weer met de bus naar school, werk en familie.
Gooiker:“De SP heeft het wel 5 keer moeten aankaarten, maar het was het zeker waard.”

Lees verder
29 juni 2004

SP hakt erin bij jaarverslag

Het college is niet volledig, stelt de SP fractie op woensdag 30 juni in Provinciale Staten bij monde van Jolanda Gooiker. Het jaarverslag van 2003 van de provincie wordt dan besproken. In dat verslag zit een storende fout in de passage die vertelt over de herindelingsplannen in de Hoeksche Waard.

Lees verder
24 juni 2004

Nachtafdeling Rijnlandziekenhuis Alphen a/d Rijn blijft ´s nachts open

Een mooie overwinning volgens Gerard Harmes, voorzitter van het comité Basisziekenhuis Moet, dat een op handen zijnde verslechtering niet doorgaat. De directie had in het late najaar van 2003 plannen de nachtafdeling van het Rijnlandziekenhuis in Alphen a/d Rijn sluiten, maar is op haar schreden teruggekeerd. Meteen tekende het actiecomité Basisziekenhuis Moet protest aan. Alle politieke partijen in de gemeenteraad werden benaderd. Ook de Alphense ondernemers en patiëntenbelangengroepen werden benaderd. Nadat de directie in februari nog met een bezuinigingsplan kwam heeft zij nu haar standpunt bijgesteld en blijft het mogelijk patiënten ´s nachts te verzorgen.

Lees verder
17 juni 2004

Toch bushalte? Aanhouder wint!

Rijnsaterwoude zal mogelijk vanaf 2005 weer een bushalte krijgen, dankzij de niet aflatende inzet van de SP, versterkt met de PvdA. Na een half jaar vol protesten van buurtbewoners, en verschillende pogingen van de SP om de zaak op te lossen is er nu hoop op een Statenmeerderheid vóór een amendement dat geld vrijmaakt voor aanleg. Inwoners van Langeraar en Rijnsaterwoude kunnen in dat geval gebruikmaken van een nieuwe halte aan de sneldienst tussen Alphen aan den Rijn en Amsterdam, lijn 370. De bushalte moet gebouwd worden aan de N207, ter hoogte van de Woudse dijk bij Rijnsaterwoude. Dat staat in een amendement dat door de PvdA ingediend wordt. Gooiker zegt daarover: `Ik ben blij met deze concrete steun vanuit de PvdA hoek. Ik hoop dat de leden van het CDA en van SGP/ChristenUnie zich ook nog aansluiten. Zij hebben gezegd dat zij eerst nog precies willen weten hoe het geld besteed gaat worden. Als dat bekend is, kunnen zij in hun fractieberaad een afweging maken. Ik hoop dat bij deze partijen de leefbaarheid van kleine dorpen als Rijnsaterwoude de doorslag geeft. `

Lees verder
17 juni 2004

SP wil opheldering over stilleggen sanering Stort van Troost

De SP fractie wil van Gedeputeerde Staten snel opheldering over het stilleggen van de geplande sanering van de Stort van Troost in de Polder Stededijk. Dit berichtte de Dordtenaar op 29 mei. Volgens Statenlid Vermeulen is het onaanvaardbaar dat de gemeente Dordrecht de sanering wegens geldgebrek heeft stil gelegd en moeten Gedeputeerde Staten alles in het werk stellen een sanering te bespoedigen. In antwoord op eerder vragen van de SP hebben GS aangegeven dat de start van de Sanering uiterlijk in oktober 2004 moest zijn begonnen.
“Als GS nog steeds van mening zijn dat de sanering snel moet beginnen, dan moet ze nu haar verantwoordelijkheid nemen en in actie komen. Aandringen bij Staatssecretaris van Geel voor extra geld zou een eerste actie kunnen zijn” Aldus het Statenlid.

Lees verder

Pagina's

U bent hier