h

Nieuws uit 2005

9 oktober 2005

Voorzieningen in Rijnsaterwoude kunnen beter

Het voorzieningenniveau van Rijnsaterwoude is ver beneden de wens van haar inwoners. Dit blijkt uit een enquête van de Provinciale Statenfractie van de SP. De Socialistische Partij gaat nu samen met de bewoners van het dorp aan de slag voor verbeteringen. Het circa 1300 inwoners tellende dorp kwam eerder dit jaar in het nieuws vanwege de strijd voor een bushalte. Statenlid Bart Vermeulen (SP): “De bushalte is er nu, maar het dorp is nog lang niet wat het zou kunnen zijn. Er missen winkels, een huisarts, goede culturele activiteiten. Uit de enquête zijn zoveel goede ideeën gekomen, dat we eind oktober zoveel mogelijk bewoners bij elkaar gaan brengen. Dan gaan we concrete plannen maken voor verbeteringen!”

Lees verder
21 september 2005

Peijs laat recreanten Goeree in de steek

Een maand geleden vroegen SP en Christenunie in de Tweede Kamer aandacht voor de plannen van Rijkswaterstaat om de vuurtoren van Ouddorp onbemand te maken.
De partijen zijn daar tegenstander van omdat ze vrezen dat dat ten koste gaat van de veiligheid van waterrecreanten in het gebied. In die opvatting werden ze gesteund door de reddingsmaatschappij KNRM en de burgemeester van Goedereede.

Lees verder
14 september 2005

Stort van Troost moet opnieuw op politieke agenda

Tweede-Kamerlid Krista van Velzen zal vandaag een bodemmonster van de Stort van Troost uit Dordrecht aanbieden aan staatssecretaris Van Geel van milieu. Met het overhandigen van het potje sterk geurende opgegraven grond, (dat onder andere olie, calciumhydroxide, katalysatorafval en silicagel bevat), hoopt de SP het sterk vervuilde natuurgebied aan de rand van de Biesbosch weer op de agenda te zetten. De SP in Tweede Kamer en Provinciale Staten vinden dat het afschuifbeleid van de landelijke overheid vergaande gevolgen heeft voor de bodemsanering in Nederland. De verantwoordelijkheid voor het saneren van vervuilde bodem is bij de provincies en gemeenten terecht gekomen, maar zonder de daarvoor benodigde budgetten. De lagere overheden leggen de bal dus terug bij het Rijk en vragen meer geld. Deze gang van zaken levert een lachende derde op: de vervuiler.
Diverse malen heeft DE SP Statenfractie daar al bij Gedeputeerde Staten aandacht voor gevraagd.

Lees verder
14 september 2005

Eindelijk inzet provincie in week van de vooruitgang

Voor het eerst organiseert de Provincie Zuid-Holland in de Week van de Vooruitgang een activiteit om fiets en openbaar vervoer te promoten. De fractie van de SP had daar meerdere malen op aangedrongen. Op woensdag zullen in Gouda gratis treinkaartjes uitgedeeld worden aan fietsers. De Week van de Vooruitgang is een initiatief om duurzame mobiliteit te stimuleren. De Socialistische Partij maakt zich al jaren sterk voor een actieve deelname van de provincie. Dit jaar zal gedeputeerde van Nieuwenhoven naar Gouda gaan, waar zij 1000 treinkaartjes weggeeft voor het traject van de RijnGouweLijn aan mensen die aantoonbaar met de fiets naar het station zijn gekomen. SP Statenlid Peter Romijn zal daarbij aanwezig zijn.

Lees verder
8 september 2005

Opnieuw zandwinlocatie niet in orde

De bodem van het Valkenburgse Meer vertoont op een aantal punten veel te steile gedeelten en voldoet daarmee niet aan de vergunningvoorwaarden.
Dat blijkt uit peilingen die in januari van dit jaar zijn gedaan en die in handen zijn gekomen van SP Statenlid Bart Vermeulen.
Te steile bodems kunnen instabiele en gevaarlijke situaties opleveren en dit was eerder de reden dat er bij de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland een deel van de oevers werd afgezet. SP Statenlid Bart Vermeulen; “De diverse vergunninghouders die actief zijn in zandwinlocaties in Zuid Holland lijken het met de regels niet zo nauw te nemen.
Rijnland BV heeft door haar manier van werken in de Meeslouwerplas al een erg slechte staat van dienst. Eerder reparatieverplichtingen van de oevers aldaar kwam ze niet na en ze hebben ruim een jaar lang met medeweten van de provincie zonder vergunning zand gewonnen. Verder komen ze tot op de dag van vandaag de vergunningvoorwaarden niet na.
Dat nu ook door van Herwaarden Beheer BV in het Valkenburgse Meer de regels worden overtreden is weer een nieuw dieptepunt in de provinciale handhaving.”

Lees verder
1 september 2005

GS laks in dioxinekwestie Lickebaert

De SP fractie in Provinciale Staten vind de antwoorden van Gedeputeerde Staten op de schriftelijke vragen over de dioxine besmetting in het Vlaardingse Lickebaertgebied laks en gemakzuchtig.
In de antwoorden geven GS aan de oorzaak van de dioxinebesmetting niet te kennen en verder geen vervolgonderzoek in te willen stellen. In plaats daarvan willen GS de grasmonsters die in het najaar worden genomen afwachten.
Voor de SP fractie is deze houding onbegrijpelijk en reden om opnieuw aan de bel te trekken. SP statenlid Bart Vermeulen stelt in nieuwe schriftelijke vragen de kwestie nogmaals aan de orde en wil van Gedeputeerde Staten weten waarom het opsporen van de bronnen van de dioxine uitstoot thans niet meer van belang is. Die vraag is belangrijk omdat er blijkbaar nieuwe of meerdere bronnen van de dioxinebesmetting zijn. Uit het onderzoek is immers gebleken dat de Bypass activiteiten van de AVR zeer waarschijnlijk niet de bron van de besmetting zijn

Lees verder

Pagina's

U bent hier