h

Nieuws uit 2005

31 maart 2005

SP Statenfractie op bezoek in Nieuw Crooswijk

Op uitnodiging van de Federatie Bewoners Nieuw Crooswijk zijn de Statenleden van de SP in hun wijk langsgekomen. De wijk wordt met sloop bedreigd, maar de bewonersorganisatie verzet zich ertegen. Ook de SP heeft zich meermalen ingezet vóór renovatie en tegen sloop. Op 30 maart om 13 uur kregen de Statenleden een korte inleiding in het buurthuis De Tamboer. Aansluitend gaven leden van de bewonersvereniging FBNC een rondleiding in het gebied. In totaal wil de woningbouwcorporatie 1800 woningen slopen. Bewoners hebben echter al kritiek geuit op dit plan, omdat het grootste deel van de woningen nog in goede staat verkeerd.

Lees verder
29 maart 2005

Vervuiling in Spijkenisse reden tot zorgen

De Statenfractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over vervuilde grond in Groenoord te Spijkenisse. Er is onduidelijkheid over de verontreiniging van de grond en de aanpak van de overheden. Bart Vermeulen: “Deze vervuiling moet je beteugelen, niet zomaar de vrije hand geven.” Langs de Nieuw Hongerlandsedijk ligt een voormalige huisvuilstort. Berichten van de gemeente Spijkenisse lijken echter aan te geven dat de grond veel vuiler is dan dat. “In zo’n geval moet de provincie de grond controleren. Maar tot is er geen enkele informatie over wat voor onderzoek dan ook,” aldus Bart Vermeulen.

Lees verder
23 maart 2005

Interpellatie over ambulancezorg krijgt vervolg

De interpellatie die de provinciale SP-fractie had aangevraagd is heeft een open einde. Statenlid Gerard Harmes (SP) kreeg weinig steun voor zijn plan om onmiddellijke geld uit te trekken voor extra ambulances. De drie linkse partijen komen wel met een initiatiefvoorstel om de ambulancezorg in de hele provincie te garanderen. Aanleiding voor de interpellatie was de hoge nood op met name Goeree-Overflakkee. ’s Nachts kan het eiland uren lang verstoken zijn van een ambulance. Nadat ook de Rijn en Gouwe melding maakte van doden door gebrekkige ambulancezorg, was voor de SP-fractievoorzitter Gerard Harmes de maat vol. “Die tweede ambulance op Goeree moet er liever gisteren dan vandaag komen. Het toeristenseizoen komt weer volop op gang en dan moet een populair stuk strand niet slechts één ambulance beschikbaar hebben.”

Lees verder
22 maart 2005

Ambulancenood bereikt hoogtepunt

De Statenfractie van de Socialistische Partij vraagt een interpellatiedebat aan over de ambulancenood. Goeree-Overflakkee kan ’s nachts uren verstoken zijn van een ambulance. Fractievoorzitter Gerard Harmes: “Als de regering het laat afweten, moet de provincie de zorg op zich nemen.” Een maand geleden heeft de SP al vragen gesteld over de bezuinigingen die minister Hoogervorst wil doorvoeren. Twee weken geleden kwamen daar nog extra vragen over het eiland Goeree-Overflakkee bij. Terwijl de vragen nog niet beantwoord waren, kopte de Rijn en Gouwe al dat er doden vallen door een gebrek aan ambulances.

Lees verder
13 maart 2005

SP prijst strijd bewoners voor bushalte Rijnsaterwoude

Eind 2003 kwamen de plannen van Connexxion om de buslijn 197 weg te bezuinigen. Op dat moment kwam een aantal bewoners in actie om het dorp via het openbaar vervoer bereikbaar te houden. Ondanks het feit dat het dorp later al een tijd lang zonder busverbinding zat, wist het actiecomite provinciale staten uiteindelijk over te halen om geld vrij te maken voor de realisatie van een bushalte aan de rand van het dorp. Daar ging echter wel een lange politieke strijd van de PvdA en de SP aan vooraf. Mede door aanhouden van toenmalig SP statenlid Jolanda Gooiker moesten Gedeputeerde Staten uiteindelijk meewerken aan de realisatie van de halte.
Sinds vorige maand rijdt er weer een bus tussen Alphen aan den Rijn en Amsterdam.
En gezien het aantal opstappers bij de halte voorziet die duidelijk in een behoefte.

Lees verder
7 maart 2005

Ambulances op Goeree-Overflakkee in nood

Het gebrek aan ambulances op het eiland Goeree-Overflakkee is voor de SP een reden om wederom vragen te stellen over de problematiek. Zuid-Hollands statenlid Gerard Harmes (SP) riep de overheid al eerder op om meer regie te nemen over de ambulances. “Door zwak bestuur worden aanrijdtijden grof overschreden.” Op het eiland Goeree-Overflakkee is ’s nachts slechts één ambulance beschikbaar. Een levensgevaarlijke situatie, vindt onder andere burgemeester van Pelt van Oostflakkee. SP-fractievoorzitter Gerard Harmes deelt zijn zorgen, en vraagt zich af hoe het zo heeft kunnen komen. In 1995 is afgesproken dat er ’s nachts 2 ambulances op het eiland zouden moeten zijn.

Lees verder

Pagina's

U bent hier