h

Nieuws uit 2005

9 juli 2005

Provincie verantwoordelijk voor gifstort op Stort van Troost?

De eigenaar van de Stort van Troost in de polder Stededijk bij Dordrecht heeft de provincie aansprakelijk gesteld voor het vervuilen van een perceel grond bij de stort tussen 1962 en 1983. Dat schrijven Gedeputeerde Staten in de jaarrekening van 2004.

Lees verder
6 juli 2005

Ambulancestandplaats Goedereede moet blijven.

De SP statenfractie roept gedeputeerde Huizer op om niet in te stemmen met het ambulancespreidingsplan zoals dat door de Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam Rijnmond (RHRR) eind vorige maand is vastgesteld.
In dat spreidingsplan verdwijnt de ambulancestandplaats in Goedereede en kan de ambulance in het westen van Goeree Overflakkee niet binnen 15 minuten aanwezig zijn. De SP ziet dat absoluut niet zitten en wil dat de standplaats blijft.
Statenlid Bart Vermeulen; “De omgeving van Goedereede heeft jaarlijks ruim 3 miljoen toeristische overnachtingen en trekt daarnaast ook nog vele dagjesmensen. Door drukte in de zomer is de gemeente vaak slechter bereikbaar. Ambulances zullen daar onder lijden en als ze ook nog van verder moeten komen zullen de aanrijdtijden flink oplopen.”

Lees verder
23 juni 2005

Ambulancezorg blijft een probleem

Ondanks het feit dat de provincie bij minister Hoogervorst gaat aandringen om af te zien van bezuinigingen op de ambulancezorg, blijven de aanrijdtijden onveranderd hoog.
Dat is de uitkomst van het debat bij de voorjaarsnota in Provinciale Staten. De SP had aangedrongen om de minister op te roepen niet verder op de ambulancezorg te bezuinigen. Behalve de VVD kon de rest van de partijen in de Staten zich in die oproep vinden.

Lees verder
23 juni 2005

Provincie pakt slechte ontvangst Regionale Omroepen aan.

Foto: Bart Vermeulen
De regionale omroepen RTV West en RTV Rijnmond kampen al langere tijd met een slechte radio-ontvangst in delen van de provincie. Voor Radio West is dat onder andere rond Leiden, de Bollenstreek en Den Haag het geval en bij Radio Rijnmond vooral rond Leerdam. De SP vindt het onaanvaardbaar dat de regionale radiozenders die een functie hebben als rampenzender slecht te ontvangen zijn. SP Statenlid Bart Vermeulen: “Het is in ieders belang dat de regionale omroepen een zo groot mogelijk bereik hebben. Ten eerste omdat ze een functie hebben als rampenzender, maar ook omdat ze zeer gewaardeerd worden door het publiek en de omroepen bij een zo groot mogelijk bereik extra aantrekkelijk worden.”Lees verder
22 juni 2005

SP zorgt voor forse impuls gebruik biobrandstof

Door het aannemen van 2 SP moties in Provinciale Staten krijgt de toepassing van biologische brandstof een forse impuls.

Lees verder
17 juni 2005

Discobus Leidschendam stap dichterbij

De discobus tussen Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer is sinds woensdag weer een stap dichterbij.
Toen nam de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg unaniem een SP motie aan die het college opriep zich meer voor de discobus in te zetten.
SP Statenlid Bart Vermeulen reageerde verheugd.
In de provincie had hij eerder al voor de problematiek aandacht gevraagd en dan vooral waar het de rol van de HTM betreft in relatie tot de rijzones van de diverse openbaarvervoer-aanbieders.

Lees verder

Pagina's

U bent hier