h

Nieuws uit 2005

16 juni 2005

SP op de bres voor discobus

In het weekblad van Leidschendam-Voorburg stond deze week het volgende artikel;
Jongeren uit Leidschendam gaan graag uit in Zoetermeer. De café’s en discotheken in het Damcentrum sluiten om één uur ’s nachts de deuren. Maar dan begint het feest pas. Sinds het verdwijnen van de nachtsprinter zijn de jongeren genoodzaakt per fiets of scooter naar Zoetermeer te reizen. Om aan deze onveilige situatie een einde te maken, werd het idee geopperd door de Leidschendamse jongerenwerkgroep om een ‘discobus’ tussen de gemeenten te laten rijden. Nu dreigt het plan geen doorgang te vinden omdat Zoetermeer niet onder de rijzone van de HTM valt. De SP-fractie in Provinciale Staten heeft bij monde Bart Vermeulen op 7 juni kritische vragen gesteld over de gang van zaken.

Lees verder
16 juni 2005

‘Het Balkon’ in Maassluis nog niet veilig

De nieuwbouwhuizen in ‘Het Balkon’ te Maassluis kunnen niet verzekerd worden. Dat komt door de hoge risico’s die de huizen daar ondervinden. Dit blijkt uit de beantwoording op schriftelijke vragen van het SP-Statenlid Peter Romijn. In april stelde Peter Romijn vragen over de veiligheid van ‘Het Balkon’, omdat de huizen buitendijks gebouwd worden. “De provincie verzekert dat het hoog genoeg ligt, terwijl ze tegelijkertijd stelt dat het risico te groot is om te kunnen verzekeren. Dan is er toch wat scheef.”

Lees verder
16 juni 2005

Provincie ondersteunt gemeenten bij week van de vooruitgang

Met de fiets naar het werk, een autoloze dag of een week gratis openbaar vervoer: de SP vindt dat de provincie Zuid Holland actief mee moet doen aan de week van de vooruitgang. Deze wordt in de week van 17 tot en met 22 september gehouden. In die dagen is er veel aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en zuinig autogebruik. Statenlid Romijn (SP) vindt het van groot belang dat de provincie zich voor deze zaken inzet. “Dit college van Gedeputeerde Staten ziet meer asfalt als oplossing voor een betere mobiliteit. Hoog tijd om te laten zien dat het ook anders kan”.

Lees verder
16 juni 2005

“Rijn-Gouwelijn molensteen om nek gemeenten?”

De SP vreest dat de Rijn-Gouwelijn de gemeenten langs het tracé in financiële problemen kan brengen.
Statenlid Bart Vermeulen sprak in de Provinciale commissievergadering Mobiliteit, Kennis en Economie zelfs van een molensteen om de nek van de gemeenten.

Lees verder
15 juni 2005

Snoepreisje commissie Ruimte en Wonen is geldverspilling

De SP verzet zich als enige partij om de Provinciale Statencommissie Ruimte en Wonen naar Newcastle of Berlijn te laten gaan.
SP Statenlid Peter Romijn: “Dit is overbodige geldverspilling” Romijn: “De commissie Ruimte en Wonen wil graag naar het buitenland om daar de stedelijke vernieuwing te bewonderen. Tenminste, dat zeggen ze: in de discussie komt naar boven dat ze het ‘wel aardig’ vinden, of ze willen voor de onderlinge contacten.” In de discussie nodigde Romijn de andere Statenleden om bij hem in Zoetermeer langs te komen. “Voor de onderlinge contacten pakken we dan een terrasje, voor de stedelijke vernieuwing gaan we naar de Zoetermeerse nieuwbouwwijken. Dan kom je ook eens in je eigen provincie!”

Lees verder
11 juni 2005

Onderzoek naar vervuiling Nieuw Hongerlandsedijk.

In antwoorden op vragen van de SP statenfractie zeggen Gedeputeerde Staten dat er nauwelijks tot geen verspreiding van verontreiniging vanuit de voormalige stortplaats aan de Nieuw Hongerlandsedijk naar de woonwagenlocatie Groenoord plaats vind.
Maar in hetzelfde antwoord rept de provincie wel over de kans op een
ontoelaatbare situatie als gevolg van verspreiding van vervuiling.
Dat is reden voor de SP om bij de gemeente (als eigenaar van de
stortplaats) om de voortgang van het saneringsplan en de huidige
situatie van de vervuiling te vragen. De laatste rapporten over de bodemvervuiling dateren uit 1997 en hetis niet uitgesloten dat de vervuiling zich inmiddels verspreid heeft.
Er is immers al een lichte bodemverontreiniging vastgesteld op de woonwagenlocatie.Gedeputeerde Staten vonden die verontreiniging niet ernstig genoeg omtot sanering over te gaan. Als er geen bodemgegevens over de laatste jaren bekend zijn, vind de SP een oriënterend onderzoek nodig, zeker gezien de ongerustheid bij
bewoners van Groenoord.

Lees verder

Pagina's

U bent hier