h

Nieuws uit 2005

13 februari 2005

SP roept GS op regie ambulance te voeren

Sint Juttemis niet afwachten, maar zelf de regie invullen, dat is het standpunt van de SP waar het het regionaal ambulancevervoer betreft.
De statenfractie van de SP Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over welke overheid de regie over de ambulancediensten gaat voeren. De SP vindt dat er een eind moet komen aan de blijvende onzekerheid. Nu dreigen voor het Regionaal Ambulance Vervoer (RAV) een steeds grotere problemen. Tegelijkertijd staan een aantal ambulanceposten onder druk en de aanrijdtijd van 15 minuten komt daardoor steeds meer in de knel. Een aanrijdtijd van 7 minuten wordt als levensreddend beschouwd. De aanrijdtijd zou medisch gezien dus eigenlijk omlaag zou moeten.

Lees verder
9 februari 2005

SP houdt statenreis dichtbij

Plannen om met alle Provinciale Statenleden naar Parijs te gaan zijn door felle kritiek van de SP afgeblazen. De jaarlijkse excursie van de volksvertegenwoordigers blijft dit jaar binnen de provincie Zuid-Holland. SP-fractievoorzitter Gerard Harmes: “De statenexcursie is geen snoepreisje, maar moet problemen in onze provincie bekijken!” Jaarlijks gaan de Provinciale Staten in juni met elkaar op excursie. Harmes: “Normaal gesproken gaan wij niet mee. Het reisje is meer voor de gezelligheid dan voor het werk als Statenlid. En wat hebben wij nou met Parijs te maken? Waarom bezoeken we niet een sloopwijk in Rotterdam of Den Haag?”
De SP deed het voorstel om voor minder dan een kwart van de kosten zelf een excursie te organiseren naar Crooswijk, de sloopwijk in Rotterdam. Dat gingen andere partijen toch iets te ver, maar toch bereikte ze overeenstemming over de locatie. De reis gaat niet buiten Zuid-Holland. “Dan hebben we toch voorkomen dat er onnodig met geld wordt gesmeten, én dat we een lokaal item aanpakken. Het is nu afwachten of het werkelijke programma ook nog zinnig wordt: anders gaan we gewoon weer niet mee,” aldus Gerard Harmes.

Lees verder
31 januari 2005

Provincie al lang op de hoogte van gevaarlijke oevers Meeslouwerplas

Naar aanleiding van eigen onderzoek van de SP statenfractie omtrent de staat van de oevers in de Meeslouwerplas in recreatiegebied Vlietland en antwoorden op eerdere schriftelijke vragen, stelt de partij opnieuw vragen aan Gedeputeerde Staten.
De SP meent namelijk dat de provincie grove nalatigheid verweten kan worden in de hele kwestie. Uit documenten die in het bezit van de SP fractie zijn, blijkt dat sinds 1991 door diverse instanties met grote regelmaat richting de provincie is gecorrespondeerd over de slechte en gevaarlijke staat van de oevers. Uit antwoorden aan de SP fractie blijkt dat er pas in 2003 door de provincie druk op de zandwinner (Rijnland BV) is uitgeoefend om de oevers in de juiste staat te herstellen, waarna de zandwinner enkele summiere herstelwerkzaamheden heeft uitgeoefend.
Tot die tijd is er vooral veel overlegd, terwijl in de vergunning duidelijk is opgenomen in welke staat de plas moet worden opgeleverd.

Lees verder
26 januari 2005

Woonbeleid krijgt sociaal tintje

Door inzet van SP Statenlid Peter Romijn krijgt het woonbeleid van Zuid-Holland meer vorm. GS beloofde dat de woningbouwcijfers vanaf nu goed bijgehouden worden en dat leegstaande kantoren verbouwd zouden moeten worden tot starterswoningen. Romijn: “We hebben een belangrijke stap gezet: Eindelijk krijgen we te horen wat er precies gebeurt!” In beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van Romijn bleek dat Gedeputeerde Staten geen inzicht had in de bouwproductie in de provincie. “Hoe spreek je een 30% norm af, zonder dat je die ooit controleert? Het bestuur heeft nu toegezegd die cijfers wel te controleren. Ik verwacht dan ook dat met deze informatie de oorzaak van de woningnood te voorschijn komt. Er worden te veel goedkope woningen gesloopt, en te veel dure huizen gebouwd.” Gedeputeerde van Dijk zegde toe met een databank te komen, waarin al deze cijfers beschikbaar zijn.

Lees verder
20 januari 2005

SP verzet zich tegen hogere vergoeding voor Statenleden

De Provinciale Statenfractie van de SP ziet niets in het plan om jaarlijks bijna 500.000 euro extra uit te geven aan vergoedingen voor de Statenleden. Deze Statenleden vinden in meerderheid dat zij recht hebben op een salarisverhoging van ongeveer 77%, terwijl het Interprovinciaal Overleg (IPO) een verhoging van 53% aanbeveelt.
SP Statenlid Vermeulen: “Politici die niet herkenbaar zijn en amper kunnen uitleggen wat zij uitvoeren, verdienen geen honderden euro’s extra per maand” Een lid van Provinciale Staten ontvangt op dit moment een vergoeding van ongeveer 1000 euro per maand. Met deze vergoeding kan een Statenlid bijvoorbeeld de uren compenseren die hij door zijn functie niet voor zijn werkgever kan werken. Naast deze vergoeding ontvangen Statenleden ook nog onkostenvergoedingen voor bijvoorbeeld de auto, voor buitenlandse reizen, Internetaansluitingen en verblijfskosten.

Lees verder
3 januari 2005

SP hekelt verwaarlozen OV op N207

Het Provinciale Statenlid Gerard Harmes (SP) stelt vandaag kritische vragen aan het provinciebestuur over het openbaar vervoer op de N207. Harmes: “Velen klagen over de files, maar er is dan ook nauwelijks een alternatief voor de auto!”

Lees verder

Pagina's

U bent hier