h

Nieuws uit 2005

24 februari 2005

SP: Bijbaan Franssen bij Roosdom Tijhuis ook ter discussie

Na alle ophef over de bijbanen van de Zuid-Hollandse commissaris der Koningin Jan Franssen bij Deloitte en de raad van toezicht stichting stadion ontwikkeling Den Haag, staat voor de SP statenfractie ook zijn functie bij bouwbedrijf Roosdom Tijhuis ter discussie.
Franssen is daar voorzitter van de raad van commissarissen. Roosdom Tijhuis BV is een van de grootste grondspeculanten van VINEX bouwgrond verspreid door heel Nederland. In 1999 werd de grondportefeuille van Roosdom Tijhuis op 1100 ha bouwgrond geschat (Quote april ’99) en inmiddels ligt de schatting rond de 2000 ha (inclusief opties op bouwgrond).

Lees verder
24 februari 2005

Brief aan GS over slechte kwaliteit van het spoor

Aan het college van Gedeputeerde Staten;

Lees verder
21 februari 2005

Waterconferentie, “Naar een groen waterbeleid in Zuid-Holland”

Op 4 maart a.s. houden de provinciale afdelingen van D66, Groen Links, PvdA en SP in samenwerking met de Zuid-Hollandse Milieufederatie en Rotterdams Milieucentrum een conferentie over groen waterbeleid in de provincie Zuid-Holland in het provinciehuis in Den Haag, Zuidhollandplein. De Zuid-Hollandse waterschapsverkiezingen zijn achter de rug. De gekozen vertegenwoordigers staan voor belangrijke opgaven voor het waterbeheer in Zuid-Holland. In goed waterbeleid gaat veiligheid samen met natuurbeleid. Niet alleen deze waterschappers hebben een taak in het waterbeheer, ook de gemeentelijke en provinciale overheden hebben veel met water te maken. Hierbij valt te denken aan discussies over de gevolgen van de zeespiegelrijzing en klimaatsveranderingen. We gaan deze middag op zoek naar wat dit allemaal betekent voor Zuid-Holland.
De conferentie wil iedereen die zich betrokken voelt bij het waterbeleid in Zuid-Holland bijeen brengen om met elkaar van gedachten te wisselen over het te voeren beleid. De waterconferentie is in het bijzonder bedoeld voor mensen uit de wereld van de waterschappen, wetenschap, natuur- en milieuorganisaties en de politiek op landelijk, regionaal en lokaal niveau, maar staat uitdrukkelijk open voor alle geïnteresseerden .De conferentie is vrij toegankelijk. De ontvangst op 4 maart is tussen 13.00-13.30 uur. De conferentie start om 13.30 uur en duurt tot 17.00 uur.

Lees verder
17 februari 2005

Oplossing files N207 nog niet in zicht

Statenlid Gerard Harmes (SP) is ontevreden over de antwoorden op zijn vragen over het fileprobleem op de N207. Met name de eenzijdige benadering van Gedeputeerde Staten stelt hem teleur. “Er is totaal geen visie: er wordt alleen maar nagedacht over een strookje asfalt meer of minder.” Op 30 december maakte de SP zich zorgen dat een eventuele verbreding van de N207 tussen Alphen en Leimuiden de files niet zouden oplossen. Op de vraag of wegverbreding geen aanzuigende werking heeft, antwoordde GS dat het niet het geval is. Harmes: “Het argument is: meer asfalt leidt tot herverdelingseffecten. Maar daar gaat het uiteindelijk niet om! Het gaat om de verdeling of die auto in de garage of op de weg staat, niet op welke weg.”

Lees verder
15 februari 2005

CdK Franssen moet nevenfuncties per direct beëindigen

De Zuid-Hollandse Commissaris van de Koningin, de VVD-er Jan Franssen, gaat vreemd. Hij is namelijk niet alleen commissaris van ons Staatshoofd, maar ook nog van Roosdom Tijhuis BV, een bouwbedrijf.
Nu komt de Koningin daar waarschijnlijk wel overheen, maar als volksvertegenwoordiger heb ik daar veel moeite mee. Zeker omdat Franssen nog 29 nevenfuncties heeft en daarover weigert om openheid van zaken te geven waar het de beloning betreft.
Dat geld overigens ook voor de rest van de commissarissen van de Koningin. Op een autistische manier verschuilen ze zich achter het privacyargument en hullen zich verder in stilzwijgen.

Lees verder
15 februari 2005

Franssen moet nevenfunctie Deloitte per direct beeindigen.

SP Statenlid Bart Vermeulen vindt dat de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jan Franssen zijn nevenfuncties bij Deloitte en de raad van Toezicht Stichting Stadion Ontwikkeling Den Haag per direct moet beëindigen. Hij schrijft dat in een opinieartikel dat op 19 februari in de Haagsche Courant verschijnt en ook op deze site te lezen is.
Al sinds 1996 is de CdK betrokken bij Deloitte en in 2003 tekende Franssen een contract waarin de accountant voor een aantal jaren de huisaccountant van de provincie wordt.
Verder doet Deloitte veel opdrachten voor de provincie.
Een ander probleem is de betrokkenheid van de CdK bij de bouw van het nieuwe ADO stadion. Dat wordt nu geplaagd door diverse discussies over milieuvergunningen terwijl de provincie daar een duidelijke rol in heeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier