h

Nieuws uit 2008

24 maart 2008

SP steunt werknemers veerdienst kop van het land.

Vandaag was statenlid Lies van Aelst met lokale SP`ers aanwezig op de veerpont tussen Dordrecht en Werkendam. De werknemers van deze pont zijn in conflict met Aqua BV, het bedrijf dat via de openbare aanbestedingen de pont mag exploiteren. Het conflict gaat over de CAO, FNV wil de oude CAO behouden voor alle werknemers, ook de nieuwe. Aqua BV is niet bereid dit te doen. De SP was aanwezig om de werknemers te steunen, ze verdienen goede arbeidsvoorwaarden, nu en in de toekomst. Deze pont is dagelijks voor duizenden mensen essentieel voor hun woonwerk verkeer, maar ook voor ambulances en mensen die naar het ziekenhuis moeten. Al eerder was de SP aanwezig om de werknemers een reddingsvest aan te bieden, als een hart onder de riem. Dilber Seçkin, SP Dordrecht: “ deze veerdienst is erg belangrijk voor mensen in deze regio, maar ook voor de mensen uit Werkendam die naar Dordrecht en omstreken moeten, de boot is meestal helemaal vol”.

Lees verder
22 maart 2008

Standpunt SP over de Rijnlandroute

Rijnlandroute: geen nut, geen noodzaak

Lees verder
21 maart 2008

Folder Rijnlandroute gepresenteerd

Erik en Julian

De SP heeft in Voorschoten een folder over de Rijnlandroute gepresenteerd. Tijdens een korte actie werd door statenleden, Leidse gemeenteraadsleden en SP-leden uit Leiden en Voorschoten samen symbolisch een weg aangelegd op het mogelijke tracé van de Rijnlandroute. Weg “aanleggen”

Lees verder
20 maart 2008

SP: "modernisering rampenfunctie regionale omroepen"

Tijdens een commissievergadering van Provinciale Staten heeft de SP Zuid-Holland aangedrongen op de modernisering van de rampenfunctie van regionale omroepen. Volgens de SP is het achterhaald dat alleen de radio de functie heeft van rampenzender. "Televisie en internet zijn steeds belangrijker geworden," aldus Eva de Bakker, statenlid voor de SP. "In een tijd waarin media veranderen, moet een functie van rampenzender met zijn tijd meegaan. Het wordt daarom tijd dat formeel vast wordt gelegd dat de rampenfunctie niet alleen via de radio moet." De verantwoordelijk gedeputeerde, Van Engelshoven-Huls zei zich in te willen spannen en gaat erover met het Rijk in gesprek.
Volgens de Mediawet hebben provincies een wettelijke taak bij regionale omroepen. Ook zegt de Mediawet dat 95% van alle nieuwsuitzendingen ondertiteld moet zijn voor doven en slechthorenden, maar dat wordt voor regionale omroepen niet gehaald. De Bakker (SP) heeft erop aangedrongen dat de provincie ervoor zorgt dat er meer (nieuws)uitzendingen ondertiteld worden. “Op dit moment kon de verantwoordelijk gedeputeerde, Van Engelshoven-Huls, niet duidelijk maken of de regel, dat 95% van de nieuwsuitzendingen ondertiteld dient te zijn, ook geldt voor regionale omroepen,” zegt De Bakker. De gedeputeerde zal ook dit punt bespreken met de landelijke overheid.

Lees verder
19 maart 2008

SP wil bibliobus kleine kernen behouden

De SPfractie heeft in een commissievergadering van 19 maart vragen gesteld over de aangekondigde verdwijning van de bibliobussen en de strandbibliotheek. In diverse gemeenten is er verontwaardigd gereageerd op het besluit van Gedeputeerde Staten om de bibliobus te stoppen.Statenlid Harre van der Nat (SP): "Dit is zo'n voorbeeld van hoe de provincie taken aan het afstoten is, zonder dat er gekeken wordt naar een alternatief of andere oplossing." In het coalitieakkoord is door PvdA, CDA, VVD en Christenunie/SGP afgesproken dat zij vanaf 1 janauri 2009 gaan stoppen met de bibliobus. De bibliotheek is volgens de SP een basisvoorziening die er voor iedereen en dus ook in de kleine kernen behoort te zijn. De bibliobus is een goed middel om mensen te bereiken.

Van der Nat: "De strandbibliotheek staat ook op de tocht. Terwijl uit onderzoek van de provincie zélf blijkt dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Badgasten zullen het zeker gaan missen." . De SP heeft GS opgeroepen om actie te ondernemen en snel in gesprek te gaan met gemeenten en Probiblio om tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Van der Nat wil bestuurders van de gemeenten, die gebruik maken van de bibliobus of de strandbibliotheek, oproepen om snel actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat deze voorziening niet verloren gaat. "Laat de gemeenten dan in ieder geval de verantwoording nemen, nu de provincie de bezoekers laat vallen."

Lees verder
18 maart 2008

SP wil aandacht voor vervuilende mobiele werktuigen

De SP-statenfractie in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld over de uitstoot van mobiele werktuigen. De milieueisen voor deze werktuigen lopen sterk achter op de eisen voor bijvoorbeeld auto`s. De SP wil dat de provincie strenge milieueisen opneemt in de aanbestedingen voor projecten, een bedrijf krijgt de opdracht pas als de voer- en werktuigen aan strikte milieueisen voldoen. Naast het feit dat de milieueisen voor deze werktuigen achterlopen, gebruiken ze vaak ook vervuilende zwavelrijke diesel. De SP-fractie ziet hier mogelijkheden om een forse milieuwinst te halen. Woordvoerder van Aelst: “ De uitstoot van werktuigen is vooral ook schadelijk voor de werknemers die er dicht bij moeten werken, het brengt gezondheidsrisico`s voor hen mee.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier