h

Nieuws uit 2008

17 maart 2008

Rotonde N443 voor meer veiligheid fietsers

Rotonde

Het oversteken van de N443 (Carolus Clusiuslaan, Teylingerlaan en ’s Gravendamse weg) bij de kruising met de Frank van Borselenlaan is voor fietsers erg lastig. De provinciale fracties van D66 en SP steunen het voorstel van de gemeente Teylingen om op deze kruising een rotonde aan te leggen. De partijen hebben gevraagd aan Gedeputeerde Staten (GS) of de provincie bereid is mee te betalen aan die rotonde. D66 statenlid Wenneker had al eerder vragen gesteld over de veiligheid op de N443. “Uit de antwoorden daarop bleek dat GS erkende dat het oversteken van de weg problemen opleverde. Tegelijk weigerde GS om de weg versneld veiliger te maken.” Deze week presenteerde de gemeente Teylingen het plan om een rotonde aan te leggen op de kruising van de N443 met de Frank van Borselenlaan en de Oude Herenweg. Statenlid Maassen (SP) is erg blij met dit initiatief: “De mensen die rond de N443 wonen vragen al tijden om deze maatregel. Elke ochtend steken hier veel fietsers over, wat vaak gevaarlijke situaties oplevert.” De statenleden zouden graag zien dat de provincie flink meebetaald aan het veiliger maken van deze provinciale weg. Wenneker: “De provincie moet voor veiligheid zorgen op de provinciale wegen. Voor mij is het klip en klaar dat een rotonde bijdraagt aan een duurzamere, veiligere verkeerssituatie.”

Lees verder
17 maart 2008

Help de padden de sloot uit

Vandaag is SP-statenlid Lies van Aelst mee geweest met de paddenhulp in Delft om te helpen padden uit de sloot te vissen. In natuurgebied Kerkpolder heeft Groenservice Zuid-Holland (GZH) de beschoeiing, die was weggerot, begin vorig jaar vervangen. De nieuwe beschoeiing is zo gemaakt dat de padden de sloot niet meer uit kunnen. Zeker nu, in de paartijd, is dit levensgevaarlijk voor padden en andere reptielen die niet hoog kunnen springen.
De paddenhulp in Delft heeft vorig jaar al aangegeven dat dit een probleem is en dat het opgelost moet worden. Maar tot er betere beschoeiingen zijn moeten ze de padden een voor een uit de sloot vissen om te voorkomen dat ze verdrinken. In het uur dat van Aelst mee was, zijn er meer dan 80 padden gered. Van Aelst: “ De padden zwemmen langs de rand van het water tot ze een plek vinden waar ze er uit kunnen, maar die plek vinden ze niet. Het is heel erg om dat te zien”.

GZH had vorig jaar al eendentrapjes aan moeten leggen om de padden de helpende hand te bieden, dit is echter niet gebeurd. Nadat de voorzitter van KNNV(Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afd. Regio Delft) er op aan had gedrongen dat deze echt nodig waren heeft GZH een aannemer in de arm genomen om het probleem op deze ene plek op te lossen. De SP zal deze week nog schriftelijke vragen stellen om een eenduidig beleid voor heel Zuid-Holland te bewerkstelligen en waar nodig diervriendelijke oeverranden te realiseren.

Lees verder
12 maart 2008

Rekenkamer onderzoekt rapporten Rijnlandroute

De randstedelijke rekenkamer krijgt van provinciale staten de opdracht om de feiten rond de Rijnlandroute op te helderen. Dit onderzoek is nodig omdat er verschillende rapporten in omloop zijn, die elkaar tegenspreken. Provinciale Staten willen zich in hun discussie baseren op onweerlegbare feiten.
SP-statenlid Erik Maassen is erg tevreden over dit besluit. “Wij hebben grote twijfels bij een aantal onderzoeksgegevens en conclusies van de MKBA. Deze twijfels worden bevestigd door de beide second opinions. Wij verwachten dat de rekenkamer eventuele onjuiste gegevens boven tafel haalt.” Afgelopen najaar presenteerde de provincie de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de nut en noodzaaknotitie, waarin een aantal keuzes voor de Rijnlandroute en hun gevolgen verder werden uitgewerkt. Direct na publicatie hiervan kwam er protest van een aantal maatschappelijke organisaties en gemeenten, die vonden dat er op het onderzoek het een en ander viel aan te merken. In opdracht van de gemeente Voorschoten maakten TNO en Witteveen+Bos ieder een second opinion. Beide bureaus concludeerden dat de MKBA en de nut en noodzaaknotitie onvoldoende waren. Provinciale Staten heeft nu op initiatief van GroenLinks een opdracht gegeven aan de randstedelijke rekenkamer om te onderzoeken of de gegevens uit de verschillende onderzoeken wel kloppen.

Lees verder
10 maart 2008

Snel duidelijkheid over veerpont tussen Dordrecht en Werkendam

Op dinsdag 11 maart om 16.00 uur zullen leden van de SP Dordrecht en Statenleden Lies van Aelst en Harre van der Nat een reddingsvest overhandigen aan de medewerkers van de veerpont tussen Dordrecht en Werkendam. De SP wil de medewerkers een hart onder de riem steken. Gerben van der Weert (Voorzitter SP Dordrecht) “De werknemers hebben het recht om te weten hoe hun toekomst op het veer er uitkomt te zien, er moet snel duidelijkheid komen. De SP wil ook weten wat de gebruikers van de pont vinden van de situatie. Met behulp van een enquête zullen passagiers gevraagd worden om hun mening.
Harre van der Nat (Statenlid SP) “Het kan niet zomaar zo zijn dat ondanks eerdere afspraken er nu hele andere arbeids- en pensioenvoorwaarden kunnen worden voorgelegd aan het personeel” Ik zal het college van gedeputeerde Staten om opheldering vragen. Zij moeten garantie geven voor het voortbestaan van de veerdienst.

Lees verder
5 maart 2008

RijnGouweLijn op doodlopend spoor

De provinciale fracties van D66 en SP zijn geschokt door een reeks aan nieuwe feiten die bekend zijn geworden over de RijnGouweLijn (RGL). Uit onderzoek blijkt dat ook de RGL-West veel duurder is dan aanvankelijk gepland, en dat veel minder reizigers tussen Leiden en Katwijk met de RGL zullen reizen dan tot nu toe aangenomen. SP-statenlid Van der Nat: “Hieruit blijkt opnieuw dat de RGL een miljoenenverslindend prestigeproject is waar weinig mensen op zitten te wachten.” De SP en D66 hebben om opheldering gevraagd bij de provincie. Omdat een flinke reeks feiten van hele verschillende aard is opgedoken, hebben SP en D66 er voor gekozen om hun vragen aan de provincie in vier series vragen te stellen. Zo maakt statenlid Wenneker (D66) zich ernstig zorgen over het budget van de RGL: “Nu blijkt het tekort op het traject tussen Leiden en Katwijk 3 miljoen groter dan eerder werd aangenomen. Als die 3 miljoen ook aan de RGL wordt uitgegeven, gaat dit ten koste van het budget van de bussen. Het busvervoer in de hele provincie lijdt onder de aanleg van de RGL.” De toegenomen kosten blijken uit een onderzoek dat bureau Royal Haskoning heeft uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Uit dit onderzoek blijkt ook dat het aantal verwachte reizigers nog maar de helft is van het aantal dat in 2002 werd verwacht. Wenneker: “Zo is er geen sprake van hoogwaardig openbaar vervoer.”

Lees verder
27 februari 2008

Rijnenburgermolen moet snel weer draaien

De bouw van vier woningen nabij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk zorgt voor een verslechtering van de molenbiotoop. Dat stelt SP statenlid Harre van der Nat naar aanleiding van het rapport van onderzoeksbureau Peutz dat de gemeente Rijnwoude heeft laten opstellen. De gemeente heeft deze huizen opgenomen in een bestemmingsplan voor het gebied. De windvang van de Rijnenburgermolen wordt hierdoor bedreigd. Van der Nat wil weten welke maatregelen Gedeputeerde Staten gaat nemen tegen de gemeente nu blijkt dat het bestemmingsplan een verslechtering voor de molenbiotoop betekent. De provincie ziet toe op de handhaving van de molenbiotoop in Zuid-Holland.

Verder verkeert de molen in slechte staat vanwege achterstallig onderhoud en kan al jaren niet draaien.
De molen is echter verantwoordelijk voor het rondpompen van vers water in een aantal waterwegen in de aangrenzende wijk. Naast de cultuurhistorische waarde van de Rijnenburgermolen is deze molen ook erg belangrijk voor een schone waterhuishouding.

Van der Nat: “Het is een slechte zaak dat de Rijnenburgermolen al enkele jaren stil staat. Ik wil dus weten of de provincie bereid is om op korte termijn samen met de gemeente Rijnwoude, de Zuid-Hollandse Molenstichting en de Stichting Rijnenburgermolen in oprichting tot een oplossing te komen. Deze molen moet snel weer draaien.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier