h

Nieuws uit 2008

30 januari 2008

Coalitiebelangen belangrijker dan natuurbehoud in Monster-Noord

De SP is teleurgesteld in de coalitiepartijen in Provinciale Staten. Een voorstel om het gebied Monster-Noord grotendeels groen te houden sneuvelde, omdat ChristenUnie-SGP coalitiepartner CDA niet voor het hoofd wilde stoten.
SP-woordvoerder Erik Maassen is teleurgesteld in de houding van de CU-SGP: ”Nu wordt er meer woningbouw mogelijk gemaakt, terwijl de CU-SGP steeds aangaf dat ze het gebied groen wilden houden.” Het oorspronkelijke voorstel, een wijziging op het streekplan Zuid-Holland West, was nota bene door de CU-SGP zelf ingediend.
Maassen: “Met dat voorstel werden het groene gebied en het uitzicht op de kust goed beschermd.” Het CDA was echter faliekant tegen het voorstel, en heeft achter de schermen druk uitgeoefend op coalitiepartners CU-SGP en de PvdA, om het voorstel in te trekken. De ChristenUnie-SGP is voor de druk gezwicht, waardoor nota bene hun eigen voorstel geen meerderheid meer had.
Maassen (SP): “Dit is een van de weinige groene gebieden in het volgebouwde Westland. Dankzij de druk van het CDA en de slappe knieën van de ChristenUnie-SGP wordt hier nu ook woningbouw toegestaan.”

Lees verder
24 januari 2008

"Provincie laat kleine kernen in de kou staan"

Gedeputeerde Van de Vondervoort laat kleine kernen in Zuid-Holland in de kou staan. Dat zegt statenlid Erik Maassen (SP) naar aanleiding van uitspraken van de gedeputeerde dat de Provincie Zuid-Holland het kleine kernenbeleid niet langer subsidieert.
Aanleiding is het fors terugbrengen door het provinciebestuur van de provinciale bijdrage voor het kleine kernenbeleid. Maassen:”Ik ben verbijsterd. Dit is zelfs in tegenspraak met het coalitieakkoord, dat pas een jaar oud is. Daarin wordt het kleine kernenbeleid als belangrijk speerpunt van de provincie genoemd. Nu schaart gedeputeerde Van de Vondervoort dit onder de gemeentelijke taken, en wil ze de provinciale subsidies stopzetten, terwijl uit de praktijk blijkt dat juist bij deze problematiek de provincie een erg belangrijke rol kan spelen. We vrezen dan ook dat de leefbaarheid in de kleine kernen nog verder in het gedrang komt.”

Lees verder
19 januari 2008

SP teleurgesteld over A4

De SP vindt de keuze van minister Eurlings voor de aanleg van de A4 door Midden-Delfland teleurstellend. De minister had beter eerst het resultaat van de MER-studies, die nog
moeten worden verricht, kunnen afwachten zodat hij een betere vergelijking had kunnen maken. De oplossing met de A13 zou de milieuproblemen bij Delft kunnen wegnemen terwijl een A4 door Midden-Delfland juist veel schade zal toebrengen en voor nog meer problemen met luchtkwaliteit en geluid zal zorgen bij Schiedam, Vlaardingen en Delft.
SP statenlid Harre van der Nat: "De
fileproblematiek van de A4 zal niet worden opgelost, zo geven verkeersstudies aan. treurig is ook dat "Het Deltaplan Duurzame
Bereikbaarheid" zoals dat door het college van BenW in Schiedam is ontwikkeld nog steeds niet voldoende door de minister is onderzocht.

Lees verder
16 januari 2008

Oplossing dienstregeling Merwede Linge Lijn in zicht

De statenfractie van de SP is voorlopig tevreden met de inzet van vervangende bussen op de Merwede Lingelijn.
10 december stelde SP statenlid Lies van Aelst vragen aan het provinciebestuur omdat in de nieuwe dienstregeling op woensdag na half elf ’s avonds geen treinen meer zouden rijden.
Afgelopen week werd bekend dat Arriva en gedeputeerde staten besloten hebben om vervangende bussen in te zetten. SP statenlid Lies van Aelst: "Ik ben blij dat de provincie ook de noodzaak van goed openbaar vervoer inziet, ik ga er dan ook vanuit dat deze maatregel niet tijdelijk is".
Arriva heeft echter aangekondigd een reizigersonderzoek te gaan doen naar de hoeveelheid mensen die na 22.30 ‘s avonds met de trein reizen, om te zien of de bussen wel nodig zijn.

Lees verder
9 januari 2008

Lies van Aelst geeft gastles

Afgelopen maandag heeft SP statenlid Lies van Aelst een gastles gegeven over de provincie op de middelbare school Bahûrim in Brielle. Lies van Aelst: “Ik ben begonnen met het geven van gastlessen over de provincie op middelbare scholen omdat ik weet hoe weinig jongeren er vanaf weten. Hopelijk kan ik het wat dichter bij hun belevingswereld brengen, want de provincie neemt belangrijke besluiten die ook jongeren aangaan zoals de jeugdzorg en het openbaar vervoer, maar ook de toekomstige inrichting van de ruimte.” De gastlessen van Van Aelst sluiten goed aan bij het examenonderwerp “politieke besluitvorming” voor het vak maatschappijleer.

Lees verder

Pagina's

U bent hier