h

Nieuws uit 2008

25 februari 2008

SP wil beter vervoer op lijn 161

Arriva mag de reizigers van bus 161 niet bij de bushalte laten staan nu er kleine bussen zijn ingezet voor deze lijn. Daarom heeft SP-statenlid Erik Maassen vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de problemen die reizigers vooral in Heinenoord ervaren als ze met de bus willen reizen. Doordat Arriva een klein formaat bus gebruikt, kunnen reizigers in de spits vaak niet meer mee. Ze moeten noodgedwongen op de volgende bus wachten. Toen Arriva vorig jaar inschreef om het openbaar vervoer in het gebied Hoeksche Waard/ Goeree Overflakkee te mogen verzorgen, moest in de offerte worden gemeld wat men dacht te gaan doen om reizigers een zitplaats te garanderen. Maassen: “Ik ben erg benieuwd wat Arriva indertijd voor plan heeft opgesteld. Als er mensen op het busstation moeten blijven wachten, dan kunnen we natuurlijk niet spreken van een zitplaatsgarantie.”

Lees verder
23 februari 2008

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding


De fracties van de SP in de Provinciale Staten verwerpen de oproep van directeur Beukema van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om de vergoedingen voor Statenleden met 30% te verhogen. Dit laten zij hem vandaag weten in een open brief. “Als leraren worden ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen en thuiszorgers voor steeds minder moeten gaan werken, is het onacceptabel dat Statenleden voor zichzelf 30% meer vragen,” stelt het Zuid-Hollandse SP-Statenlid Bart Vermeulen. De open brief:Lees verder
9 februari 2008

Nut en noodzaak Rijnlandroute nog lang niet aangetoond

Lees hieronder de reactie van Erik Maassen op de uitlatingen van de voorzitter van de Kamer van Koophandel over de Rijnlandoute in het Leidsch Dagblad van afgelopen vrijdag. Nut en noodzaak Rijnlandroute nog lang niet aangetoond

Lees verder
8 februari 2008

Zuid-Holland presteert slechter dan andere provincies bij wachtlijsten jeugdzorg

Waarom lopen de wachtlijsten in de jeugdzorg in de Zuid-Holland sneller op dan in andere provincies? Dat is één van de schriftelijke vragen die de SP statenfractie stelt aan Gedeputeerde Staten. De fractie maakt zich zorgen over de snelle groei en vraagt wat Zuid-Holland heeft geleerd van andere provincies, waar de wachtlijsten in de jeugdzorg korter zijn. Ook minister Rouvoet van Jeugd en Gezin is bezorgd om de grote verschillen tussen de provincies. Bovendien lijken Gedeputeerde Staten hun eigen afspraak uit het coalitie-akkoord, om de wachtlijsten te verminderen, niet te halen

In het coalitie-akkoord van Zuid-Holland staat, dat Gedeputeerde Staten willen dat de wachtlijsten elk jaar met een week zullen afnemen. “We zijn nu bijna een jaar na de verkiezingen en helaas moet ik constateren, dat de ambitie om de wachtlijsten met een week te verminderen niet wordt gehaald,”zegt Eva de Bakker, SP-statenlid. "Bovendien lijken Gedeputeerde Staten hun eigen afspraak uit het coalitie-akkoord, om de wachtlijsten elk jaar met een week af te laten nemen, niet te halen."

Lees verder
6 februari 2008

Provincie schrapt in jeugdzorg zonder debat

De SP in Zuid-Holland maakt zich zorgen over de beslissing van de provincie om hulpverleningstaken bij Bureau Jeugdzorg te schrappen. De coalitiepartijen van het provinciebestuur willen dat Bureau Jeugdzorg zich enkel richt op zogenaamde kerntaken. Volgens de SP is het nog onduidelijk wat deze kerntaken in moeten houden en heeft het debat hierover nog niet plaats gevonden. "De voor- en tegen argumenten zijn nog niet gewisseld en Bureau Jeugdzorg zelf heeft nog niet aan kunnen geven wat zij onder haar kerntaken verstaat," zegt SP-statenlid Eva de Bakker. "Ondanks dat het debat in Provinciale Staten nog moet plaats vinden, zijn al subsidies geschrapt en staan verschillende succesvolle taken onder druk. Dit zal ten koste gaan van de hulp die jeugdigen en ouders nodig hebben." De verantwoordelijk gedeputeerde, Van de Vondervoort, heeft toegegeven "op de muziek vooruit te lopen" en alvast een voorschot te nemen op het debat. De Bakker zegt dat de Jeugd Preventie Teams; een belangrijk programma om te zorgen dat jongeren niet afglijden in jeugdcriminaliteit, niet meer mogen uitvoeren. Ook staan de Familie Netwerk Beraden onder druk. "Dit zijn twee voorbeelden van goedlopende, preventieve opvoedingsondersteuning waar Bureau Jeugdzorg aan meewerkt, die niet mogen verdwijnen zonder dat er een alternatief is," aldus De Bakker.

Lees verder
30 januari 2008

Meer inzet op armoedebestrijding en zwerfjongeren

De SP-statenfractie heeft vandaag tijdens een vergadering van Provinciale Staten (PS) van Zuid-Holland verschillende voorstellen gedaan om de omstandigheden voor kinderen en jongeren in de jeugdzorg te verbeteren. De uitgangspunten voor het beleid over jeugdzorg van 2009 tot 2012 werden door PS vastgesteld. Naast een paar positieve punten moest de SP vooral kritiek uiten.
Woordvoerder Eva de Bakker: "De provincie schuift essentiele knelpunten in de jeugdzorg te gemakkelijk opzij. Voornamelijk het effect van armoede op de ontwikkeling van jeugdigen, een voldoende aantal opvangplaatsen en het aantal zwerfjongeren in onze provincie baren ons zorgen. De provincie moet zich veel meer inspannen om deze jeugdigen te helpen." De SP bepleit meer provinciale inzet in de hulpverlening voor minder draagkrachtige gezinnen. "De gevolgen van armoede kunnen schrijnend zijn, zoals achterstanden in de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling of sociale uitsluiting," aldus De Bakker. "Als ouders niet mee kunnen doen in onze maatschappij, geldt dat ook voor hun kinderen." De SP riep daarom Gedeputeerde Staten ertoe op om in hun beleid ook meer aandacht te geven aan de gevolgen van armoede.

Lees verder

Pagina's

U bent hier