h

Nieuws uit 2008

18 april 2008

Bezoek aan Frankrijk niet nodig

Verschillende overheden en een paar organisaties zullen in het kader van de RijnGouweLijn op studiereis naar Frankrijk gaan. De SP statenfractie in Zuid-Holland zal niet meegaan op dit bezoek naar Mulhouse en Straatsburg. Deze steden zouden vooral met Leiden te vergelijken zijn. In Leiden is de weerstand voor de RijnGouweLijn groot, zo bleek ook uit de referendumuitslag uit 2007 toen 69% van de bevolking ‘nee’ zei tegen de RijnGouweLijn. Alle feiten en wetenswaardigheden van de lightrail verbindingen in de twee Franse steden zijn bekend of op te vragen bij de te bezoeken gemeenten.
SP statenlid Harre van der Nat: "Smalle straten in Straatsburg, waar de lightrail doorheen rijdt, zijn breder dan de Leidse Breestraat. Om dat te zien hoef ik niet naar Frankrijk te gaan op kosten van de samenleving. Bovendien wordt er in die delen van de binnensteden waar de lightrail doorheen gaat bijna niet gefietst in tegenstelling tot Leiden. Daar komen dagelijks 20.000 fietsers door de Breestraat.”

Lees verder
15 april 2008

Hervorming provincie blijkt kaalslag

“De hervorming die de provincie Zuid-Holland heeft ingezet onder de naam ‘Provincie Nieuwe Stijl’, blijkt in werkelijkheid een bezuinigingsronde te zijn.” Dit zegt SP-statenlid Erik Maassen nadat de eerste plannen van het programma ‘Provincie Nieuwe Stijl’ naar buiten zijn gebracht. Deze plannen behelzen onder meer het stopzetten van de provinciale subsidies voor de monumentenwacht en het T-team, een project voor dak- en thuislozen. De SP-fractie is niet te spreken over de voorstellen. Maassen: “Het hervormingsplan heeft meer weg van een kaalslag. De provincie schrapt in het wilde weg subsidies voor waardevolle projecten.” De eerste klappen vallen in de jeugdzorgsector, bijvoorbeeld het T-team, een project voor de opvang van dak- en thuislozen in Dordrecht. De provincie draagt nu anderhalve ton bij aan dit project, maar wil deze subsidie nu stopzetten. Ook staan Jeugd Preventie Teams onder druk. In deze teams werken medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de politie samen om negatief gedrag van jongeren te voorkomen. Zowel gemeenten als de korpsleiding en Bureau Jeugdzorg hebben kritisch gereageerd naar de provincie.

Lees verder
14 april 2008

Aftrap herindelings enquête Alblasserwaard

Lies in gesprek over herindelingplannen

Vandaag was in Nieuw-Lekkerland de aftrap van de herindelings enquête, SP Alblasserwaard vraagt de inwoners van de gemeenten Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Graafstroom wat ze zouden vinden van een mogelijke herindeling van hun gemeenten. Deze gemeenten gaan al meer samenwerken, en er zou dus een herindeling kunnen komen. Deze zaterdag heeft de SP ruim 70 enquêtes opgehaald, SP statenlid Lies van Aelst was er bij. De SP Alblasserwaard is van mening dat alle inwoners een stem moeten hebben bij dit soort besluiten en daarom zal de afdeling, in samenwerking met de SP fractie van de Provincie Zuid-Holland, een enquête gaan houden in deze gemeentes. “In de meeste gemeentes wordt er regelmatig over inwoners gepraat, wij vinden het als partij erg belangrijk dat er naar de mensen wordt geluisterd. Zeker als het gaat om dit soort besluiten. Vandaar dat we nu dus zoveel mogelijk inwoners van deze gemeentes de mogelijkheid willen geven hun stem te laten horen ”, aldus Tamara Koppelaar, voorzitter van de afdeling Alblasserwaard.

Lees verder
2 april 2008

Werknemers veerdienst kop van 't land: Van Harte!

De werknemers van de veerdienst tussen Dordrecht en Werkendam hebben een overeenkomst bereikt met aqua BV, deze exploiteert deze veerdienst momenteel. Met behulp van FNV en de ondernemingsraad van de Haagse Tram Maatschappij zijn de twee partijen er uitgekomen. De SP statenfractie was eerder aanwezig om de werknemers een hart onder de riem te steken.
Harre van der Nat: “Deze veerdienst is zeer belangrijk voor forenzen, schoolgaande kinderen en nog veel meer mensen, het is goed dat de werknemers nu ook goede arbeidsvoorwaarden hebben gekregen”. Het opkomen voor je rechten heeft dus zin. De SP statenfractie feliciteert de werknemers van harte!!

Lees verder
28 maart 2008

Stoppen grondwaterwinning DSM Delft levert jaarlijks 1 miloen euro op

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland schriftelijk gevraagd om de grondwaterwinning van DSM in Delft drastisch te reduceren en op termijn te stoppen. Bij volledig stoppen kan jaarlijks ongeveer 1 miljoen euro aan gemeenschapsgeld worden bespaard.
De grondwaterwinning van DSM diende oorspronkelijk voor koelwaterdoeleinden. Omdat DSM voor de huidige bedrijfsvoering geen koelwater meer nodig heeft wil het bedrijf de winning beëindigen. De Provincie vreest echter dat beëindiging kan leiden tot onaanvaardbare stijging van de ondiepe grondwaterspiegel met mogelijk schade aan gebouwen tot gevolg. Uit een zogenaamde tijdreeksanalyse van het ingenieursbureau Haskoning bljkt evenwel dat deze vrees ongegrond is en dat vergaande reductie met monitoring van de gevolgen een reëel alternatief is voor het blijven winnen tegen hoge kosten.

Lees verder
25 maart 2008

SP en D66 stellen schriftelijke vragen over oeverwanden

De SP en D66 in de Provincie Zuid-Holland zijn van mening dat de provincie bij vervanging van beschoeiingen deze diervriendelijk moet maken. De beschoeiingen die nu in een aantal gebieden zijn aangelegd maken het onmogelijk voor jonge eenden, padden en andere reptielen en amfibieën om uit het water te komen. SP en D66 hebben hier deze week schriftelijke vragen over gesteld aan het college van gedeputeerde staten. De SP en D66 vragen om eenduidig beleid, overal diervriendelijke beschoeiingen
Dit is niet de eerste keer dat de beschoeiingen een probleem opleveren. Al eerder is gebleken dat jonge eenden de sloot niet uitkonden komen, en nu trok de KNNV, een vereniging die padden over zet in trektijd, aan de bel omdat padden in trektijd de sloot niet uit konden en dus niet naar hun paargebied konden. Eerder deze maand is Lies van Aelst, SP statenlid, met de paddenhulp in de Kerkpolder mee geweest om het probleem met eigen ogen te zien. Van Aelst:” De padden lagen hulpeloos langs de beschoeiingen en ze zochten naar een plek om er uit te komen, langs de complete oever was er maar één fauna uittreedplaats. We vonden dan ook van de 80 padden er maar een op die plek”.

Lees verder

Pagina's

U bent hier