h

Nieuws uit 2012

1 november 2012

Geboorde tunnel beste oplossing voor inwoners Voorschoten

De Rijnlandroute zal volledig als een geboorde tunnel onder Voorschoten aangelegd worden. Het idee van een geboorde tunnel is niet nieuw. Het idee is door het burgerinitiatief Rijnlandroute zo volledig en goed uitgewerkt dat de Provincie en de gemeente Voorschoten en Leiden tot de conclusie zijn gekomen dat het financieel haalbaar en uitvoerbaar is. Volgens SP Statenlid Harre van der Nat is de keuze voor een geboorde tunnel langs het tracé de enige juiste keuze. De SP stemde in met de komst van de Rijnlandroute door Voorschoten, maar gaf daarbij aan ontevreden te zijn met het voorliggende tracé. Daarnaast wilde de SP dat de inwoners de weg niet mochten horen, zien of ruiken. Van der Nat: “Het is fantastisch nieuws voor de inwoners van Voorschoten, de sportvelden kunnen blijven waar zijn en huizen hoeven niet te worden gesloopt. Vooropgesteld: de SP was nooit fan van de weg, dit was een pijnlijk compromis voor ons in het coalitieakkoord van Zuid-Holland. Het aanleggen van de weg via een geboorde tunnel is wel de meest acceptabele manier voor de SP". Dat de Provincie een goed burgerinitiatief overneemt en uitvoert is typerend voor de opener bestuursstijl die de coalitiepartijen en het Provinciale bestuur uitdragen. Open en transparant en in overleg met betrokkenen. "Het toont bestuurlijke en politieke moed om een burgerinitiatief voor een deel over te nemen. Complimenten voor Gedeputeerde Staten dat zij dit doen." Aldus Van der Nat.

Lees verder
31 oktober 2012

Provincie Zuid-Holland voert rijkskorting op jeugdzorg in 2013 niet door

De provincie Zuid-Holland voert de door de staatsecretaris aangekondigde bezuiniging van 2,6% op het rijksbudget van jeugdzorg in 2013 niet door.
SP Statenlid Esther Zwaan: ‘Een opluchting voor de jeugdzorg. Dit geld is voor goede jeugdzorg hard nodig in onze provincie. Deze bezuiniging vanuit de rijksoverheid zou verslechtering van zorg of vermindering van het aanbod jeugdzorg betekenen.’ De staatsecretaris raadt de provincies onder andere aan de korting te compenseren door te investeren in kortdurende ambulante trajecten, waarmee instroom in zwaardere (en duurdere) vormen van jeugdzorg voorkomen kan worden. ‘Een goede maatregel, maar dat doet de provincie Zuid-Holland al, daar valt voor ons dus weinig winst te behalen’, aldus Zwaan.

Lees verder
17 oktober 2012

Bus 57 gaat afgesproken route rijden

Vandaag vroeg de SP-fractie opheldering over de plannen van Arriva met bus 57. Het bedrijf houdt zich met de wijzigingen niet aan de gemaakte afspraken en wordt op aandringen van de SP teruggefloten.

Lees verder
3 oktober 2012

Lijn 57 moet stations Voorhout en Sassenheim bedienen

De SP fractie in Zuid-Holland wil dat Arriva met buslijn 57 de stations Voorhout en Sassenheim als halte heeft en opneemt in de dienstregeling. SP Statenlid Lies van Aelst: “De plannen van Arriva om beide stations niet te bedienen betekenen een verslechtering van het openbaar vervoer in de bollenstreek, dat kunnen we niet accepteren. Met deze werkwijze houdt Arriva zich niet aan de gemaakte afspraken met de Provincie.”
De SP zal de Gedeputeerde vragen om snel met Arriva in gesprek te gaan en de aanstaande vergissing te corrigeren.

Lees verder
26 september 2012

Tijdelijke busdienst Alphen-Leiderdorp tijdens onderhoud brug nodig

Tijdens het onderhoud van de Koudekerksebrug wil de SP dat Connexxion de reizigers niet in de kou laat staan. De SP fractie in Zuid-Holland heeft in schriftelijke vragen gevraagd een vervangende busdienst te laten rijden vanaf Alphen CS via Koudekerk aan den Rijn naar Leiderdorp Rijnlandziekenhuis. Bus 169 zal ten tijde van de werkzaamheden aan de Koudekerksebrug niet kunnen rijden. De inwoners van Koudekerk kunnen in die tijd geen gebruik maken van het openbaar vervoer. Volgens SP Statenlid Harre van der Nat is het goed mogelijk om met kleinere
bussen en het handhaven van de bestaande haltes een goed OV
alternatief te bieden voor de reiziger. Bij Leiderdorp Rijnlandziekenhuis en
bij Alphen CS zijn er voldoende overstapmogelijkheden. Inwoners en in het
bijzonder ouderen en scholieren behouden op deze manier fatsoenlijk
Openbaar Vervoer. Daarnaast is het Rijnlandziekenhuis een belangrijke
voorziening die op deze manier goed te bereiken blijft.

Lees verder
26 september 2012

SP tegen grote verhoging aantal helivluchten Loodswezen

De SP Zuid-Holland zet grote vraagtekens bij het voornemen van het loodswezen om haar aantal helivluchten met 700% toe te laten nemen.
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘De noodzaak voor deze toename, is voor de SP absoluut niet aangetoond. Het baart mij zorgen dat de milieudienst het voornemen heeft deze nieuwe vergunning te verlenen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier