h

Nieuws uit 2012

15 mei 2012

Eindelijk spoorverbetering Leiden – Utrecht, extra treinstation en beter busvervoer

De SP Statenfractie is bijzonder tevreden over de nieuwe plannen van het provinciebestuur die in de plaats komen van de oude plannen voor de RijnGouweLijn. Vooral de plannen om het spoor tussen Leiden en Utrecht flink te verbeteren juicht de SP toe. De verbetering maakt sneller, vaker en betrouwbaarder treinverkeer op dit traject mogelijk. Daarnaast is de SP erg te spreken over het besluit van het provinciebestuur dat het busvervoer in de gehele regio Zuid-Holland Noord met extra hoogwaardige buslijnen flink wordt uitgebreid. Zo komt er ook een betere aansluiting met het openbaar vervoer in de regio’s om Zuid-Holland Noord heen. De SP heeft altijd ingezet op het verbeteren van het openbaar vervoer in Zuid-
Holland Noord door de aanleg van dubbel spoor tussen Leiden en Utrecht en het
verdere uitbouwen van busverbindingen. Toen de SP deel ging uitmaken van
het provinciebestuur was een belangrijke voorwaarde voor de partij om het
openbaar vervoer in Zuid-Holland Noord te verbeteren en om geen RGL door de
Leidse binnenstad aan te leggen.

Lees verder
15 mei 2012

Goed dat Provincie asbest onderzoek hervat

De Provincie Zuid-Holland gaat het onderzoek hervatten naar het storten van asbest op de stortplaats Derde Merwedehaven en breidt de periode van onderzoek uit. Dit onderzoek gaat over een bredere periode dan degene die het Openbaar Ministerie onderzoekt. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Het is heel goed dat dit provinciebestuur wel duidelijkheid wil over de gehele periode dat er sprake was van asbest op deze stortplaats en de onderste steen boven wil krijgen. Zo komt er eindelijk duidelijkheid voor alle betrokkenen.’ ‘In maart werd bekend dat de provincie het onderzoek zou pauzeren, de
redenen hiervoor waren dat de Provincie misschien onderwerp van onderzoek
was, en dat de Provincie het OM niet voor de voeten wilde lopen. Nu is gebleken
dat beide niet het geval zijn, kan het onderzoek gelukkig verder gaan en krijgen
we eindelijk meer duidelijkheid over de gehele periode dat er sprake is van
asbest op de stortplaats.’ Aldus van Aelst.

Lees verder
10 mei 2012

Werkbezoek aan Trivium Lindenhof

Op woensdag 9 mei bracht SP-Statenlid Esther Zwaan een werkbezoek aan Trivium Lindenhof. Deze jeugdzorginstelling biedt zowel residentiële als ambulante hulp: van woongroepen tot gezinsbegeleiding en schoolcoaching. Belangrijk gespreksonderwerp was de transitie van de Jeugdzorg van de provincie naar gemeenten.

Lees verder
9 mei 2012

Vangrail op Trekvlietbrug Leiden blijft noodzakelijk

De SP fractie in Zuid-Holland heeft in schriftelijke vragen Gedeputeerde Staten verzocht om snel over te gaan tot het plaatsten van een vangrail op de Trekvlietbrug in Leiden (N206). Met enige regelmaat rijden auto’s vanuit Leiden richting Voorschoten uit de bocht en komen daarbij geheel of gedeeltelijk op het fiets- en voetpad terecht. Volgens Harre van der Nat (Statenlid SP) moet aan deze situatie snel een einde komen.

Lees verder
8 mei 2012

Stalen paal bij Gemeneweg (N209) direct verwijderen

Een stalen paal die half omver gereden op het talud op de N209 (Gemeneweg) in Hazerswoude staat zal snel door de Provincie Zuid-Holland worden verwijderd. Een verkeersongeluk zorgde er enige tijd geleden ervoor dat de verkeerspaal geraakt werd. Volgens Harre van der Nat van de Statenfractie van de SP in Zuid-Holland is de paal een groot gevaar voor het verkeer en zeker voor motorrijders. De gevolgen kunnen vreselijk zijn bij een val aangezien de paal horizontaal en op een halve meter hoog richting tegemoetkomend verkeer wijst. Op vragen van van der Nat is direct de toezegging gekomen van het bestuur van de Provincie om de paal weg te laten halen. Vreemd is het wel dat de gemeente Rijnwoude niet eerder actie had ondernomen om zelf de paal weg te halen aangezien het ongeluk al enige tijd geleden gebeurde. Het is dan wel provinciale weg maar een gemeente zou toch gelijk moeten handelen. Zeker bij direct gevaar voor het verkeer.
De SP is tevreden met de reactie van de Provincie. En zal er op toezien dat de paal snel wordt weggehaald.

Lees verder
7 mei 2012

Start enquête onder OV medewerkers

De SP doet de komende weken onderzoek onder medewerkers in het openbaar vervoer in Zuid-Holland. De partij wil een beter beeld krijgen van de huidige staat van het openbaar vervoer, de dienstverlening en de werkomstandigheden van de medewerkers in het openbaar vervoer in de provincie Zuid-Holland. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘De mensen in het werkveld, in de bus en in de trein, kunnen ons het beste vertellen hoe het gaat in het OV, wat er beter zou kunnen. De uitkomsten van de enquête en informatie en tips die we van de medewerkers krijgen zal de SP gebruiken om te pleiten voor een beter provinciaal OV beleid.’
De SP zal in verschillende steden en dorpen haar vragen voorleggen aan machinisten, stewards en buschauffeurs.

Lees verder

Pagina's

U bent hier