h

Nieuws uit 2012

17 maart 2012

Vragen over aanpassing vergunning DuPont

De Statenfractie van de SP stelt vragen aan het provinciebestuur naar aanleiding van de herziening van de vergunning van het Dordtse bedrijf DuPont Nemours.
Er blijken in de regio rond het bedrijf zorgen te zijn over de herziening van de vergunning in relatie tot een advies van de regionale brandweer.
De SP wil daarom weten op welke punten de vergunning wordt aangepast en welke rol het advies van de brandweer in de herziening speelt. “Daarnaast vinden we als SP dat bij de vergunningverlening van dit soort bedrijven zorgvuldig met de omwonenden moet worden omgegaan om onrust te voorkomen. Daarom willen we van het provinciebestuur weten op welke manier ze dat gaat doen” aldus SP-Statenlid Bart Vermeulen.

Lees verder
16 maart 2012

Meer aandacht voor dierenwelzijn in de provincie

Foto: DS

De SP in Zuid-Holland heeft samen met andere partijen het provinciebestuur enkele voorstellen gedaan om dierenwelzijn in provinciaal beleid terug te laten komen. Hierbij gaat het onder meer om het plaatsen van tunneltjes voor klein wild onder provinciale wegen.

Lees verder
14 maart 2012

SP verheugd over schrappen vierde baan SnowWorld

De SP-statenfractie is blij dat definitief besloten is om geen extra vierde baan aan te leggen bij SnowWorld Zoetermeer. Op 12 oktober 2011 heeft Provinciale Staten toestemming gegeven voor de aanleg van een vierde baan, de SP heeft hier toen tegen gestemd. Die vierde baan zou aangelegd worden in het Buytenpark en dat ligt buiten het gebied waar gebouwd mag worden door de gemeente, daarom moest de provincie hiervoor eerst toestemming geven. Door de aanleg van de baan zou natuur in dit park verloren gaan en het uitzicht van een groot gebied verpest worden, daarom heeft de SP zich lokaal in Zoetermeer en in de provincie altijd verzet tegen de aanleg. Het voorstel was om een vierde baan van ruim 60 meter hoog en 300 meter
lang aan te leggen, terwijl in 2010 nog een voorstel met steun van de SP
aangenomen was dat natuur niet zomaar mag wijken voor recreatie. De
plannen van SnowWorld stuitte op veel verzet vanuit omwonenden en
gebruikers van het Buytenpark. SP statenlid Jerry Snellink: "Ik ben blij dat
zowel de gemeente Zoetermeer als SnowWorld zelf uiteindelijk ingezien hebben
dat het Buytenpark niet verpest hoeft te worden met de aanleg van een vierde
baan voor SnowWorld. Daarmee blijft de kwaliteit van het landschap van het
Buytenpark in stand en kunnen de inwoners van Zoetermeer daarvan blijven
genieten."

Lees verder
14 maart 2012

Dakloze jongeren in Zuid-Holland

Begin dit jaar werd bekend dat het aantal jongeren in de daklozenopvang in Nederland met 16% gestegen is. De SP in Zuid-Holland vroeg naar aanleiding hiervan aan Gedeputeerde Staten hoe het in onze provincie gesteld is met de dakloze jongeren.
Naar aanleiding van de antwoorden en de reactie van de staatsecretaris op vragen van de SP Kamerfractie, stelt de SP Statenfractie vervolgvragen. SP Statenlid Esther Zwaan: “Uit de antwoorden op onze vragen blijkt dat er op provinciaal niveau geen cijfers bekend zijn. De nazorgprojecten blijken verder nog te kort te lopen om te kunnen evalueren. Hopelijk is er binnen een jaar meer duidelijkheid.”
JSO (expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Opvoeding) ontwikkelde in 2011 samen met Bureau Jeugdzorg, jeugdzorgaanbieders, jongeren uit de jeugdzorg en Tympaan een digitaal meetinstrument. Deze wordt door jongeren die jeugzorginstellingen verlaten ingevuld en moet zicht geven op wat jongeren op het gebied van nazorg nodig hebben. De nazorgvoorzieningen kunnen dan worden aangepast aan de behoeften.

Lees verder
12 maart 2012

Statenlid brengt bezoek aan Windvogel

Afgelopen maandag brachten SP-statenlid Jerry Snellink en de Rotterdamse SP-fractie een bezoek aan 'De Windvogel'. Deze coöperatieve vereniging wil Nederland voorzien van duurzame energie door het plaatsen van windmolens.
Dit blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. De Windvogel is een vrijwilligers vereniging die in 1991
is opgericht door een groep mensen die niet alleen over duurzaamheid wilden nadenken en praten, maar die de daad bij het woord wilden voegen. Inmiddels telt de vereniging rond de tweeduizend leden, die tezamen eigenaar zijn van zes windmolens, verspreid over heel Nederland. Per jaar wekken de molens samen zo'n 4,5 megawatt stroom op, goed om rond de 3000 huishoudens te voorzien van groene stroom.

Lees verder
2 maart 2012

Coalitie Zuid-Holland: hervatting ondertiteling nieuws Omroep West positief signaal

De Statenfracties van VVD, CDA, SP en D66 vinden de directe hervatting van de ondertiteling bij de nieuwsuitzendingen van Omroep West een positief signaal van de omroep. Omroep West had de ondertitelingen van haar uitzendingen sinds begin januari gestopt.
Woensdag dienden de vier partijen daar schriftelijke vragen aan het provinciebestuur over in. De Statenfracties betreuren het dat de omroep ervoor heeft gekozen om de bezuinigingen via het schrappen van de ondertiteling op te vangen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier