h

Nieuws uit 2012

9 juli 2012

Zuidbroekse molen uiterlijk april 2013 gerestaureerd

De Zuidbroekse molen in Bergambacht is uiterlijk in april 2013 gerestaureerd. Dat antwoord het provinciebestuur op de schriftelijke vragen die de SP-Statenfractie stelde over de verwaarlozing van de molen. De SP vroeg aandacht voor de molen omdat het Hoogheemraadschap al ruim 5 jaar de molen laat verwaarlozen. Bij een storm in januari 2007 verloor de molen haar windrad en sindsdien staat de molen er in deplorabele staat bij.

“Het blijft gênant dat het Hoogheemraadschap op deze manier met ons cultureel erfgoed omgaat, maar we zijn blij dat aan deze kwestie snel een einde komt en de molen weer in oude staat wordt hersteld. De Zuidbroekse molen is uniek in Zuid-Holland en daar moeten we dus zuinig op zijn” aldus SP-statenlid Bart Vermeulen.
Als het nog langer zou gaan duren, dan vond de SP dat de provincie in zou moeten grijpen. De partij is blij dat dat nu niet nodig is en hoopt dat het Hoogheemraadschap haar belofte waar maakt.

Lees verder
6 juli 2012

SP hoopvol over opzetten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

De SP-Statenfractie hoopt dat eind dit jaar besloten kan worden over de oprichting van een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) moet startende en innoverende bedrijven aan leningen helpen die ze bij banken niet kunnen krijgen. Sinds 2010 pleit de SP voor de oprichting van een landelijk dekkend netwerk van deze ontwikkelingsmaatschappijen om de economie te stimuleren. Met een ROM in Zuid-Holland komt dat weer een stap dichterbij. SP-statenlid Bart Vermeulen: “Het provinciebestuur wil graag een Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij opzetten en dat juichen we toe. In ons
verkiezingsprogramma noemen we de ROM niet voor niets een prima middel
om startende ondernemers of innoverende ondernemers te steunen als ze niet
op andere manieren aan geld kunnen komen. En in deze economisch zware
tijden is dat extra belangrijk.”

De SP waarschuwt er wel voor dat de ontwikkelingsmaatschappij geen
concurrent gaat worden van andere particuliere aanbieders van zogeheten
durfkapitaal. Veel van deze aanbieders investeren in bedrijven in de Randstad.
Het provinciebestuur nam daarom het advies van de SP om te komen tot een
goede werkverdeling mee bij de verdere uitwerking van haar plannen.

“We moeten voorkomen dat de ontwikkelingsmaatschappij andere
durfkapitaalaanbieders gaat verdringen, ze moeten elkaar juist aanvullen. Juist
op die manier kunnen we de komende jaren werken aan een versterking van
de provinciale economie en mensen aan het werk helpen en houden” aldus
Vermeulen.

Lees verder
28 juni 2012

RijnGouweLijn door Leiden definitief van de baan, forse verbetering OV

“Met het aannemen van de plannen voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het noorden van Zuid-Holland zetten provinciale staten definitief een streep door de RijnGouweLijn door Leiden en maken ze een forse verbetering van het openbaar vervoer in de gehele regio mogelijk.” Dat is de reactie van SP-fractievoorzitter Harre van der Nat na afloop van het debat in Provinciale Staten. Met het aannemen van de plannen komen er snelle en comfortabele busverbindingen tussen de belangrijke knooppunten in de regio en naar Schiphol en zullen er meer en snellere treinen gaan rijden tussen Leiden en Utrecht. Daarnaast komen er tussen Leiden en Alphen extra stations. In eerste instantie bij Hazerswoude-Koudekerk en bij voldoende reizigersaanbod ook bij Zoeterwoude-Meerburg. Op het traject Alphen-Gouda komen extra stations in Boskoop en Waddinxveen.

Lees verder
27 juni 2012

Gedeputeerde volgt SP; aandacht voor mensenrechten bij Chinareis

Tijdens de komende bestuurlijke missie door gedeputeerde Veldhuijzen en de Commissaris van de Koningin naar de Chinese provincie Hebei zullen de mensenrechten in deze provincie aan de orde komen in de contacten met de regionale machthebbers. Dat antwoord gaf gedeputeerde Veldhuijzen op een verzoek van de SP-Statenfractie. SP-statenlid Bart Vermeulen: “Als SP zijn we geen voorstander van dit soort missies naar China, maar ze vloeien voort uit afspraken en overeenkomsten uit het verleden. Dus als de provincie dit soort missies nog steeds doet zullen de mensenrechten aan de orde moeten komen."
Volgens Amnesty International vinden er nog steeds mensenrechtenschendingen plaats in de Chinese Provincie Hebei en werden dit jaar nog mensen opgepakt vanwege betrokkenheid bij de organisatie Falun Gong en vanwege kritiek op die handelswijze van de machthebbers.

Lees verder
27 juni 2012

Zet in op geboorde tunnel Rijnlandroute

Bij de behandeling van het Tracébesluit voor de Rijnlandroute heeft de SP ingezet op een weg die de inwoners van Voorschoten niet horen, zien of ruiken en die de bewoners van de Ommedijkseweg zal ontzien. Op beide punten gaan Gedeputeerde Staten kijken hoe dit zoveel mogelijk gerealiseerd kan worden en gedeputeerde De Bondt nam de suggestie van de SP over om te kijken naar een andere inpassing van de weg bij de Ommedijkseweg. SP-fractievoorzitter Harre van der Nat: “Voor de SP is deze weg zoals bekend een lastig compromis bij de totstandkoming van dit provinciebestuur. Gedeputeerde Staten kiest voor zoeken naar balans als voorkeurstracé op basis van de Milieu effect Rapportage.
Op langere termijn, qua kosten, doorstroming en bereikbaarheid is dit tracé daardoor beter uitvoerbaar. Maar, op milieueffecten en inpassing van de weg scoort Zoeken naar Balans inderdaad slechter dan de Churchill Avenue.
Nu er een keuze moet worden gemaakt kiest de SP voor Zoeken naar Balans.
Met daarbij uit het coalitieakkoord wel een extra 100 miljoen euro voor een goede inpassing.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier