h

Nieuws uit 2012

22 augustus 2012

Verbeter toezicht bedrijven

De SP heeft tijdens het debat over Odfjell in de Statencommissie Verkeer en Milieu gepleit voor fysieke inspectie van gevaarlijke bedrijven en een snelle herziening van de manier waarop de provincie het toezicht uitvoert. Dit zou pas in 2014 worden herzien maar SP-Gedeputeerde Rik Janssen heeft toegezegd dat de Provincie dit eerder gaat doen. SP-Statenlid Lies van Aelst zegt dat ze met deze toezegging heel blij is: 'Het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zal nog vele maanden op zich laten wachten en in die tijd moeten de provincie zelf ook actie ondernemen.' Pas nadat het weglekken van een grote hoeveelheid butaan uit een tank bekend werd, werd duidelijk dat de veiligheidscultuur bij het op- en overslagbedrijf Odfjell, gevestigd in de Botlek, niet op orde was. Odfjell had deze misstand niet aan de milieudienst gemeld en de inspecties hadden het niet opgemerkt, ook was het bedrijf in het bezit van ISO certificering. Zonder deze klokkenluider, zou de inspectie nog steeds papieren controles uitvoeren. Nu - vele inspecties later en met de kennis dat er veel niet deugde - vraagt van Aelst zich af of het huidige systeem van controles wel werkt en of de ISO certificering wel deugt. De ISO certificaten worden door particuliere bedrijven afgegeven en vormen een belangrijke basis voor de milieudienst en BRZO inspecties. Odfjell kreeg deze ISO certificaten echter nog toegekend nadat de handhavingsprocedures al waren begonnen, en dus al bekend was, dat er bij het bedrijf toen al heel forse problemen met de veiligheidscultuur en de veiligheidsinstallaties waren. Van Aelst: ‘hoe kunnen we nog vertrouwen hebben in deze certificaten en hoe zit het met de veiligheid bij de andere BRZO bedrijven? Is hier ook sprake van dit soort misstanden? Ik hoop dat het onderzoek van de Onderzoeksraad op die vragen antwoorden zal geven en ook uitsluitsel geeft over de rol die de politiek de afgelopen jaren heeft gespeeld.’

Lees verder
16 augustus 2012

SP verbaasd over besluitvorming rondom subsidieverlening veer Gouderak/Moordrecht

De SP vraagt zich af of de subsidie voor een nieuwe veerpont tussen Gouderak en Moordrecht wel terecht is verleend en of de provincie wel voldoende onderzoek heeft gedaan naar het bestaansrecht van deze veerverbinding voor auto's.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Er is door de provincie 275.000 euro subsidie gegeven aan de veerdienst, terwijl bij beide partijen bekend was dat er vlakbij een nieuwe brug zou komen. De gevolgen daarvan werden door de provincie en de veerexploitant ernstig onderschat.” In september vorig jaar werd het nieuwe veerschip in gebruik genomen. Nog geen twee weken later werd op korte afstand gestart met de bouw van een hele nieuwe brug over de IJssel. De nieuwe brug - onderdeel van de nieuwe zuidwestelijke rondweg (N207) - is inmiddels in gebruik genomen. Een gemiddelde automobilist die over de brug rijdt bespaart nu zo'n 100 euro per maand en het kost hem nagenoeg niet meer tijd dan wanneer hij via de veerpont oversteekt. Dat was voor de aanleg van de N207 wel anders.

Lees verder
15 augustus 2012

Op werkbezoek in de Botlek

Onder andere naar aanleiding van de problemen bij Odfjell, heeft de SP Statenfractie deze zomer verschillende gesprekken met experts en werkbezoeken in de sector. Enkele fractieleden gingen vandaag, samen met fractieleden van D66, op werkbezoek bij Deltalinqs op het terrein van Rubis Terminals, een klein tankopslagbedrijf in de Botlek. Deltalinqs is een belangen- en kennisorganisatie van bedrijven in de Botlek. Naast een presentatie over het bedrijf en over Deltalinqs, maakte een wandeling maken over het terrein van Rubis Terminals, maar natuurlijk niet zonder helm, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril. Dat leverde een mooi plaatje...

Lees verder
13 augustus 2012

Zorgen om natuurbeheer Nieuwkoopse plassen

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het maaien van riet in de Nieuwkoopse plassen. Dit naar aanleiding van berichten van bezorgde rietsnijders over het te laat aanvragen van de provinicale subsidie voor landschapsbeheer door Natuurmonumenten.

Lees verder
13 augustus 2012

Meetellen uitgevallen treinen

SP Statenlid Lies van Aelst heeft opnieuw schriftelijke vragen over de Merwede Lingelijn ingediend. Aanleiding daarvoor is dat onduidelijk is hoe uitgevallen treindiensten op deze lijn door Arriva aan de provincie worden gerapporteerd. De Merwede Lingelijn kampt al heel lang met problemen. Eerst was er een gebrekkige communicatie tussen Prorail - die de lijn moet onderhouden - en Arriva die de dienstregeling verzorgt. Daarna waren er lange tijd problemen met wissels en seinen, een verantwoordelijkheid van ProRail, en deuren die slechts om het half uur open gingen terwijl de treinen al een kwartiersdienst reden.
Op het moment lijkt het beter te gaan.

Lees verder
30 juli 2012

Provincie zwengelt discussie extra controle kosten aan

De provincie is het met de SP eens dat het, zoals in het geval van Odfjell, onbevredigend is dat de hoge extra kosten voor rekening komen van de provincie Zuid-Holland. De provincie zal daarom op korte termijn het SP voorstel in IPO-verband agenderen. Daar zal men dan de principiële discussie over doorberekening van kosten en handhaving gaan voeren en of dit uitvoerbaar is. De SP vroeg eerder aan het provinciaal bestuur in Zuid-Holland of het mogelijk is om extra gemaakte uren die besteed worden aan werkzaamheden bij bedrijven die zich niet aan de vergunningsvoorwaarden houden in het vervolg op een bedrijf te verhalen. De wet staat dat op dit moment echter niet toe maar de provincie gaf aan het voorstel in IPO verband te bespreken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier