h

Nieuws uit 2012

27 april 2012

Provincie moet meewerken met strenge milieueisen

Bij de aanvraag voor de nieuwe vergunning vroeg DuPont zelf om strenge milieu eisen. De provincie heeft uiteindelijk soepelere eisen gesteld dan waar het bedrijf om gevraagd heeft.
De SP vraag het provinciebestuur of het gebruikelijk is dat bedrijven een ruimere vergunning krijgen dan waar het bedrijf zelf om vraagt.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dat zou toch een vreemde gang van zaken zijn; wij zijn van mening dat als een bedrijf zichzelf strenge regels op wil leggen, dit juist toegejuicht zou moeten worden.’
De SP heeft inmiddels via schriftelijke vragen opheldering gevraagd over de kwestie aan het provinciebestuur.
Daarnaast is de daadwerkelijke uitstoot van het bedrijf veel lager dan de hoeveelheid die ze in de vergunning mogen uitstoten.
‘De uitstoot van enkele stoffen mag maar liefst drie keer hoger liggen dan de huidige uitstoot van het bedrijf. We begrijpen dat een bedrijf enige ruimte wordt geboden, maar vinden het verschil in dit voorbeeld wel erg ruim’, aldus van Aelst.

Lees verder
25 april 2012

Bebouwing Alphense Gnephoek niet mogelijk

Uit de antwoorden op schriftelijke vragen van de SP blijkt dat de Provincie Zuid-Holland niet zal meewerken aan bebouwing van de Gnephoek en aan de financiering van de eventuele aanleg van een rondweg ten oosten van Alphen aan den Rijn. De Provincie zal zich aan de Provinciale structuurvisie houden en daarin
staat dat de Gnephoek niet bebouwd zal worden. SP Statenlid Harre van
der Nat: 'Nu blijkt dat de Provincie Zuid Holland bebouwing in de Gnephoek
niet toestaat kan de wens voor een rondweg in de prullenbak. Het is te
hopen dat de lokale politiek in Alphen aan den Rijn en Rijnwoude wakker
wordt en kiest voor een minder grote brug en accepteert dat de rondweg er
niet komt.'

Lees verder
25 april 2012

Steun voor realisatie 720 Mwatt windenergie

Tijdens de Statenvergadering van vandaag heeft de SP-fractie haar steun uitgesproken aan de realisering van 720 Mwatt windenergie in de provincie Zuid-Holland.
Voor de SP is het van groot belang dat de energievoorziening de komende decennia zo veel mogelijk met hernieuwbare energiebronnen gaat worden opgewekt, aangezien de fossiele energiebronnen uitgeput zullen raken en fossiele energie nadelen heeft voor het milieu.

Bij de plaatsing van windmolens is ook een landschappelijke inpassing van belang. In het verkiezingsprogramma staat dat de SP terughoudend wil zijn met windmolens langs de nationale landschappen. De voorkeur van de partij gaat dan ook uit naar windmolenparken op zee en in industriegebieden, waaronder het Rotterdamse Havengebied.

Om echter aan de met het rijk afgesproken energieopwekking van 720 Mwatt te voldoen steunde de SP enkele locaties aan de randen van de Hoekse Waard en het Groene Hart. Deze locaties zijn noodzakelijk om de windenergieopgave te halen.

De locaties bij Sliedrecht, Alphen aan den Rijn en 1 in de Hoekse Waard konden vanwege de landschappelijke aantasting niet op steun van de SP rekenen.
De overige locaties maken de realisering van 720 Mwatt windenergie ruimschoots mogelijk, al zal daar wellicht ook nog een aantal locaties door onvoorziene omstandigheden gaan afvallen.

De SP kon steun verlenen aan de windmolenlocatie bij het geplande bedrijventerrein Gorinchem-Noord onder de voorwaarde dat er alleen windmolens komen als het bedrijventerrein er komt.

Wat de SP betreft blijft het niet bij windenergie alleen en zal er de komende jaren ook meer werk gemaakt moeten worden van energiewinning uit aardwarmte en zonne-energie.

Lees verder
24 april 2012

Inspraak in Zuid-Holland stuk verbeterd

De provincie Zuid-Holland organiseerde de afgelopen week een tweetal hoorzittingen rondom de nieuwe milieuvergunning voor DuPont. Een aantal zaken rondom deze hoorzittingen kan wat de SP betreft nog beter georganiseerd worden in de toekomst.
SP-Statenlid Lies van Aelst: ‘Er heeft geen stuk in de krant gestaan en de omwonenden zijn op het laatste moment per brief geïnformeerd, dat is natuurlijk erg onhandig. Daarnaast was de concept vergunning alleen in het gemeentehuis in te zien, dat is wat de SP betreft niet meer van deze tijd, dergelijke openbare stukken moeten ook via het internet toegankelijk zijn! De SP heeft dan ook aan het Provinciebestuur gevraagd dit soort openbare stukken voortaan ook op internet te zetten en beter toegankelijk te maken.’ Nieuw op deze hoorzitting was de mogelijkheden die de aanwezigen op de hoorzitting ter plekke kregen om een zienswijze in te dienen. Dit kon mondeling, omdat er notulisten mee schreven, en op een daar aanwezig formulier.
Van Aelst: ‘Deze methode maakt de inspraak erg laagdrempelig en dat juichen wij toe. We hebben het provinciebestuur gevraagd deze manier van inspreken in het vervolg bij andere projecten ook mogelijk te maken.’

Lees verder
20 april 2012

Onveilige situatie Hefbrug

De SP-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de onveilige situatie die ontstaan is bij de werkzaamheden aan de hefbrug in Waddinxveen. Een zware metalen loopplank waaide daar deze week naar beneden. En kwam terecht op een niet afgezet gedeelte van het wegdek.
De partij wil dat het Provinciale bestuur herhaling voorkomt.

Lees verder
19 april 2012

Afdelingenavond Jeugdzorg en Milieu

Woensdagavond 18 april organiseerde de SP Statenfractie twee bijeenkomsten voor SP kaderleden over de decentralisatie van de jeugdzorg en over milieu. SP’ers uit afdelingen en gemeenteraden uit de hele provincie waren naar het provinciehuis gekomen om met elkaar en met de Statenfractie van gedachten te wisselen over de onderwerpen. De bijeenkomst over milieu was gericht op alles wat de SP doet op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Het doel van de bijeenkomst was vooral met elkaar discussiëren over wat de SP nu doet op het gebied van milieu, dierenwelzijn en energie, en wat er nog meer gedaan zou kunnen worden. De conclusie was dat er op Provinciaal niveau al veel gebeurd op deze onderwerpen, maar dat we met meer samenwerking en meer uitwisseling nóg meer zouden kunnen bereiken op dit gebied.

Lees verder

Pagina's

U bent hier