h

Nieuws uit 2012

21 februari 2012

SP vraagt opheldering over benzeenpiek door zeeschip

De SP vraagt om opheldering aan het provinciebestuur over de chemische lucht afkomstig uit een zeeschip.
Twee keer in korte tijd was er een chemische lucht te ruiken in Zuid-Holland, waarschijnlijk door een zeeschip dat het ruim luchtte. Beide pieken leverde veel klachten en onrust op onder de bevolking, en veel onduidelijkheid bij de milieudienst DCMR.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Het kan niet zo zijn dat het volkomen onduidelijk is waar een chemische stof vandaan komt, dergelijke overlast veroorzakende schepen moeten traceerbaar zijn en aangepakt worden.’ Op 4 februari werd in de Botlek weer een forse overschrijding van de norm voor benzeen gemeten. Daarnaast kreeg de milieudienst DCMR in januari meer dan 100 klachten over een sterke chemische lucht. De aard van de stof en de veroorzaker zijn niet traceerbaar. In beide gevallen concludeerde de DCMR dat dit waarschijnlijk werd veroorzaakt door schepen die hun tanks luchten.
De SP vind het ongehoord dat schepen in de nabijheid van gebieden met zo veel inwoners als in de Rijnmond zomaar chemische stoffen in de lucht mogen brengen en dat de
milieudienst daartegen niet veel kan ondernemen.
'Deze schepen zouden zich aan dezelfde strenge voorschriften omtrent veiligheid en milieu moeten houden, die ook gelden voor bedrijven uit de regio. Ik hoop dat de vragen er toe leiden dat er beter toezicht komt op passerende schepen.’ Aldus van Aelst.

Lees verder
15 februari 2012

SP Zuid-Holland blij met uitstel Outlet Center

In de commissievergadering van 1 februari is besloten om de mogelijkheid van de aanleg van een Factory Outlet Center (FOC) bij Bleizo nog niet te regelen in de Provinciale Structuur Visie. De SP vroeg, net als vele andere statenfracties, om een bredere afweging. De SP vreest dat een Factory Outlet Center, met een aanbod van goedkope a-merken, grote invloed heeft op de detailhandel en stadscentra in de omliggende gemeenten.

Lees verder
26 januari 2012

Wederom problemen op MerwedeLingelijn: definitieve oplossing noodzakelijk

De SP en Christenunie & SGP in Zuid-Holland vragen het provinciebestuur om een oplossing voor de aanhoudende problemen op de MerwedeLingelijn. De SP en CU/SGP stellen de situatie aan de kaak nadat bleek dat er door een seinstoring, voor de vierde keer in een week tijd, het treinverkeer op een deel van de MerwedeLingelijn stil viel. De nieuwe dienstregeling blijkt bovendien veel te krap.

SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Al meerdere malen hebben we aandacht gevraagd voor de terugkerende problemen op de MerwedeLingelijn, we vragen de Gedeputeerde de problemen nu definitief op te lossen.’

Lees verder
23 januari 2012

Provincie moet hard optreden tegen Odfjell

De aanhoudende berichten over milieuproblemen bij het bedrijf Odfjell zijn voor de SP Statenfractie aanleiding geweest het Provinciebestuur om actie en opheldering te vragen.
SP-Statenlid Lies van Aelst: 'De aanhoudende onveilige situatie voor met name de inwoners van Schiedam en Vlaardingen door de ongecontroleerde lekkages bij Odfjell kan zo echt niet langer voortduren. In de afgelopen jaren ontsnapte er bij het Rotterdamse bedrijf Odfjell tien tot honderd keer zo veel schadelijk benzeen als bij vergelijkbare bedrijven in het Botlekgebied. De SP vindt dit onacceptabel. SP Statenlid Lies van Aelst: 'Dit bedrijf stoot al jaren veel meer schadelijke stoffen uit dan ze vergund is, dit is niet alleen gevaarlijk voor de werknemers maar ook voor de inwoners van de omgeving van het bedrijf. De arbeidsinspectie moet de onveiligheid voor de werknemers aanpakken en de Provincie moet de onveilige uitstoot samen met de DCMR keihard aanpakken en zo nodig aanvullende eisen in de vergunningen van dit bedrijf voorschrijven.'
De SP vroeg in november ook al opheldering over de benzeenlekkages, en vroeg toen de Provincie om te handhaven.

Lees verder
15 januari 2012

Schippers hebben hun buik vol van walstroom… SP vraagt provincie om uitleg en verbeteringen

Grote prijsverschillen tussen regio’s, regelmatig kapotte aardlekschakelaars, onhandelbare, vuistdikke kabels van tientallen meters lang… Er is veel mis met de voorzieningen van walstroom volgens de binnenvaartschippers in de regio Rotterdam. De klachten kwamen naar voren tijdens de afdelingsvergadering van de Schuttevaer en zijn te lezen in de gelijknamige scheepsvaartkrant. De SP heeft in maart vorig jaar al eens vragen gesteld over de walstroomtarieven. Nu blijkt dat er grote prijsverschillen zijn tussen de provincies, zal de SP Gedeputeerde Staten vragen naar de redenen hiervoor. Bovendien is de kwaliteit niet voldoende; binnenvaartschippers klagen massaal over de slechte gebruiksvriendelijkheid van de stroomvoorziening.
SP-statenlid Lies van Aelst: “Er moet bijvoorbeeld snel een oplossing komen voor het steeds weer ontbreken van stroom doordat aardlekschakelaars kapot gaan.”

Lees verder
12 januari 2012

De SP in Zuid-Holland vraagt naar dakloze jongeren in Zuid-Holland

De SP is geschrokken van de berichtgeving over de toename van dakloze jongeren in de opvang in Nederland. Volgens de SP treffen de bezuinigingen van het kabinet de zwakste groepen het hardst en treft het dus ook kwetsbare jongeren. De Vereniging Federatie Opvang geeft in een persbericht aan dat het aantal dakloze jongeren in de opvang in Nederland met 16% is gestegen. Van 6.275 in 2008 naar 7.196 in 2010. Daarnaast zijn er bijna 1600 minderjarige jongeren in de daklozen opvang. De SP in Zuid-Holland onderzoekt hoe de situatie in hun provincie er voor staat.
SP Statenlid Esther Zwaan: ‘We willen graag weten of het aantal dakloze jongeren ook in onze provincie is toegenomen en vooral hoe dat komt en wat we eraan kunnen doen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier