h

Nieuws uit 2012

27 juni 2012

SP steunt voorstel invoeren provinciaal referendum

Vandaag sprak de SP-statenfractie haar steun uit voor een voorstel van de PVV voor het invoeren van een provinciaal referendum.
De PVV had het voorstel volledig aangepast aan de eerder door de SP aangegeven bezwaren bij het oorspronkelijke voorstel, zodat er een sterk verbeterde versie van het plan op tafel lag.
Een meerderheid van Provinciale Staten wees het plan helaas af.
Hieronder staat de bijdrage die Statenlid Bart Vermeulen tijdens de behandeling uitsprak.

'Voorzitter,

Lees verder
16 juni 2012

SP: Rijswijk negeerde waarschuwing Provincie veiligheid pont

De SP Statenfractie in Zuid-Holland vroeg vandaag opheldering over het ongeluk met de veerpont bij Rijswijk, het veer Keereweer. In antwoord op de vragen stelde het provinciebestuur dat zij de gemeente Rijswijk al eerder had laten weten het onverstandig te vinden om een niet gediplomeerde schipper te laten varen. SP Statenlid Lies van Aelst: ‘De gemeente was dus gewaarschuwd en is willens en wetens toch doorgegaan met haar plannen. Dit ongeluk had wat de SP betreft voorkomen kunnen en moeten worden.' Ruim 21 jaar ging alles goed met het veer, tot de gemeente stevig op de dienst bezuinigde en het veer aanbesteedde. De gediplomeerde schipper is niet langer in dienst en een ongediplomeerde schipper zit aan het roer. Dinsdagochtend was er dus een aanvaring tussen een binnenvaartschip en het veer. Van Aelst: ‘Goed dat de provincie de gemeente van te voren gewaarschuwd heeft, maar helaas heeft de Provincie geen middelen om de gemeente te dwingen. Er ligt nu een gemeentelijke verantwoordelijkheid om het gemeentebestuur hierover aan de tand te voelen!’

De SP in de gemeente Rijswijk is geschrokken dat de gemeente bewust de waarschuwing van de Provincie heeft genegeerd. SP Raadslid Björn Lugthart: ‘Het is onbegrijpelijk dat de gemeente een dergelijke waarschuwing van de Provincie negeert. De Provincie waarschuwt niet zomaar en ook niet voor niets!’ In het forum is aangegeven dat de pont nog een jaar zou worden behouden, waar de SP zeer tevreden over was. Over een ongediplomeerde schipper is door het college nimmer gesproken.

Lees verder
13 juni 2012

Stop verwaarlozing Zuidbroekse molen

De Statenfractie van de SP wil dat de Zuidbroekse molen in Bergambacht snel wordt gerestaureerd. Deze molen is uniek in Zuid-Holland en daarom aangewezen als rijksmonument. Van deze molen ontbreken echter al ruim vijf jaar het windrad sinds die er bij een storm in januari 2007 vanaf is gewaaid. Het waterschap is eigenaar van de molen, maar blijkt al jarenlang niet in staat om de molen te laten restaureren.

SP-Statenlid Bart Vermeulen: “Deze molen stamt uit 1922 en staat symbool voor een toentertijd nieuwe manier van polderbemaling. Daarnaast is deze molen uniek in Zuid-Holland. Alle reden dus om dit cultureel erfgoed goed te beschermen.

De Zuidbroekse molen was ooit een provinciaal monument en is later overgedragen aan het Waterschap. Deze molen lijkt echter bij het
waterschap niet in goede handen.”

Als het waterschap op korte termijn niet tot restaureren overgaat, wil de SP dat de provincie ingrijpt om de restauratie uit te voeren. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Vermeulen: “Provincies krijgen sinds dit jaar extra geld om aan het opknappen van rijksmonumenten te besteden. Als het het Waterschap niet
lukt om op korte termijn tot restauratie over te gaan, dan moet de provincie maar ingrijpen. Vijf jaar van verwaarlozing is geen manier om met cultureel erfgoed om te gaan.”

Lees verder
3 juni 2012

Onacceptabel dat bus 106 al maanden niet rijdt

De SP in Zuid-Holland vindt het onacceptabel dat buslijn 106 al maanden niet rijdt. Hierdoor is in dit gebied nagenoeg al het openbaar vervoer verdwenen.
SP Statenlid Lies van Aelst: ‘Dit is natuurlijk een schandalige en onacceptabele situatie, er zijn afspraken gemaakt over het vervoer in deze regio, deze bus moet gewoon rijden. Het kan niet zo zijn dat een heel gebied zomaar zonder vervoer zit!’
Inmiddels heeft de SP via Van Aelst opheldering gevraagd aan het Provinciebestuur: ‘Een deel van de Zuid-Hollandse inwoners zitten al maanden zonder openbaar vervoer, ik heb het Provinciebestuur gevraagd hier zo snel mogelijk een oplossing voor te vinden.’ Daarnaast wil de SP weten hoe de verdeling van kosten en verantwoordelijkheden op deze lijn ligt, zodat in de toekomst dit soort situaties voorkomen kunnen worden.

Lees verder
29 mei 2012

Reizigers voor dichte deur op station Boven-Hardinxveld

Sinds enige tijd heeft Hardinxveld-Giessendam 3 treinstations, waarvan Boven-Hardinxveld er één is. Het plan was om hier 4 keer per uur een trein te laten stoppen. Dit gebeurd op dit moment ook, maar de deuren gaan slechts 2 keer per uur open. Dit zorgt voor erg veel onduidelijkheid, zowel in de trein als op het station. SP Statenlid Lies van Aelst sprak op het station met RTV Rijnmond.

Lees verder

Pagina's

U bent hier