h

Nieuws uit 2008

7 december 2008

Geen commerciële helihavens in Zuid-Holland!

Op woensdag 10 december beslissen de provinciale staten van Zuid-Holland over het luchtvaartbeleid van de provincie. De SP zal dan voorstellen om géén commerciële en privé helihavens toe te staan in Zuid-Holland. Helikopters zijn geen openbaar vervoer, en de winst die het vliegen oplevert voor een klein elite groepje mensen staat niet in verhouding met de overlast waar het een grote groep omwonenden mee opzadelt. “Het gaat hier niet over bijvoorbeeld medische vluchten, maar om een soort lijndienst van helikoptervluchten. Dus een grote groep mensen moet dan lijden onder de kleine reistijdverkorting van een elite groep” aldus SP statenlid Lies van Aelst. Naast het voorstel om een nieuwe helihaven te schrappen, zal de SP ook voorstellen doen om de regels rond helihavens strenger te maken. Van Aelst: “Als het voorstel om geen nieuwe helihavens te vergunnen het niet haalt, willen we in elk geval zorgen dat de randvoorwaarden veel strenger worden zodat de overlast zo minimaal mogelijk wordt”

Lees verder
3 december 2008

Jeugd Preventie Teams kunnen toch blijven

De SP statenfractie in Zuid-Holland is blij dat Gedeputeerde Staten (GS) hebben besloten om de Jeugd Preventie Teams in de huidige vorm te laten bestaan. Eerder waren GS van plan om medewerkers van Bureau Jeugdzorg uit de Preventie Teams te halen. De SP heeft zich er altijd tegen verzet en inmiddels zijn GS tot inkeer gekomen. Jeugd Preventie Teams kunnen voorkomen dat jongeren in de criminaliteit afglijden. Zij bestaan uit hulpverleners, zoals Bureau Jeugdzorg en politie. “De teams zijn een belangrijk onderdeel bij het voorkomen van problemen, die de toekomst van jongeren zouden kunnen verstoren,” zegt Eva de Bakker (SP). “De methode zorgt ervoor dat jongeren sneller hulp krijgen die ze nodig hebben. Bovendien vinden alle regio’s dat deze methode zeer succesvol en effectief is. ”

Lees verder
30 november 2008

Provincie zadelt Leiden op met grote infrastructurele problemen

De Provincie Zuid-Holland zorgt voor grote problemen met de komst van
rijngouwelijn over het trace Hooigracht-Langegracht. Dit komt door het
besluit van de Provincie dat Leiden en Leiderdorp 98 miljoen moeten
bijdragen aan de Ringweg Oost. Statenlid Van der Nat (SP) is verrast: "Ik
vind het vreemd dat Gedeputeerde van Dijk aangeeft in de stukken dat het
aanleggen van de ringweg oost geen prioriteit is. Dat terwijl dit toch de
dikste worst is die de gemeente Leiden in het verleden kreeg voorgehouden
in ruil voor meer medewerking." Het is onduidelijk wat er gaat gebeuren
met de Ringweg oost als Leiden en Leiderdorp er financieel niet uitkomen. Opvallend is ook de uitgesproken voorkeur voor het tracé over de
Hooigracht. Van der Nat "De truc van het afdwingen van het Breestraattrace
is kennelijk weer terug in de hoge hoed. De doorzettingsmacht is nu
teruggetrokken. Alle spierballentaal blijkt alleen maar te zijn gebruikt
om met Leiden te onderhandelen. Ondertussen wordt de uitslag van het
referendum nog steeds genegeerd. Ik vind het niet vreemd, dat het
vertrouwen van de Leidse bevolking in de politiek blijkt te zijn gedaald."

Lees verder
12 november 2008

Medewerkers jeugdzorg willen vermindering bureaucratie, SP overhandigt signalen.

De SP in Zuid-Holland heeft van december 2007 tot juni 2008 een meldpunt opengesteld aan medewerkers in de jeugdzorg. Het meldpunt gaf medewerkers in de jeugdzorg de mogelijkheid om hun signalen en gevolgen van bureaucratie te melden en adviezen te geven om de bureaucratie te verminderen. Statenlid Eva de Bakker heeft de binnengekomen signalen en adviezen van medewerkers aangeboden aan de verantwoordelijk gedeputeerde. De belangrijkste conclusie is dat hulpverleners ruim 50% van hun tijd bezig zijn met het invullen van formulieren in plaats van het verlenen van hulp en zorg aan jongeren.
De Bakker: “Er wordt al lang gepraat over bureaucratie, maar er wordt nog te weinig geluisterd naar de mensen op de werkvloer van de jeugdzorg. Zij dragen de last van de enorme hoeveelheid verslagen en formulieren die moeten worden ingevuld. En juist zij kunnen concrete ideeën geven om de papierwinkel te verminderen.” Voorbeelden zijn het samenvoegen van formulieren en het verbeteren van de samenwerking tussen de instellingen.

Lees verder
12 november 2008

Maximabrug wordt uiterlijk in 2014 aangelegd

De Maximabrug zal uiterlijk in 2014 worden aangelegd. Dat is het resultaat van de motie die door de SP fractie in Provinciale Staten in is gediend bij de begrotingsbehandeling. De motie werd door alle partijen gesteund. Ontsluiten van het bedrijventerrein Hoogewaard en het ontlasten van de Hoogewaard te Koudekerk komen hiermee een stap dichtbij. Het vrachtverkeer dat geen andere mogelijkheid ziet dan door de smalle Hoogewaard te rijden kan vanaf 2014 sneller over de Oude Rijn richting de N11 rijden. Van Aelst (SP) "Dit is een geweldig succes voor de inwoners en ondernemers van Koudekerk. Het geeft de inwoners eindelijk meer duidelijkheid." Gedeputeerde Staten zal begin 2009 met een plan komen over de locatie en over hoe de brug er uit zal komen te zien. In de aangenomen motie staat ook dat de Provincie haar regierol zal nemen en het overleg met de betrokken gemeenten zal leiden. Daarnaast hebben Provinciale Staten gekozen voor een zo snel mogelijk aan te leggen brug. Ook moet er bij de keuze van de locatie sterk rekening gehouden worden met de kosten van de aanleg. Van Aelst: "Dat de SP zich gesteund voelt door de inwoners van Koudekerk blijkt wel uit de handtekeningen die elke dag weer bij de SP binnenkomen. Deze kaarten zullen begin volgend jaar worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten. Je mening laten horen heeft zin dat blijkt uit de reacties van de Provinciale Staten en de duidelijkheid waarmee de Maximabrug nu uiterlijk in 2014 wordt gerealiseerd."

Lees verder
9 november 2008

Eindelijk maatregelen verkeersproblemen Postbrug

“Eindelijk worden er maatregelen genomen om de dagelijkse problemen bij de postbrug te verhelpen. Het verbeteren van het verkeerslicht is nog maar het begin. De komende jaren wordt er veel veranderd bij de Postbrug. En dat is hard nodig ook.”
Dit stelt SP-statenlid Erik Maassen in reactie op de antwoorden van de provincie. Het SP-statenlid had het provinciebestuur gevraagd hoe het ervoor stond met de plannen voor de Postbrug.
“Overal hoorde ik geruchten dat er iets zou gaan gebeuren, maar niemand wist er het fijne van”, aldus Maassen. “Naar aanleiding van mijn vragen liggen de plannen nu eindelijk op tafel.” Volgend jaar komt er aan oostelijke kant van de A44 een halve turborotonde. Vanaf 2011 komt er een nieuwe verbindingsweg tussen de N444 en de Rijksstraatweg, een extra opstelstrook voor het verkeer dat de A44 aan de westelijke kant af wil, en wordt de westelijke oprit van de A44 eindelijk eenrichtingsverkeer. Ook wordt de ingang van het bedrijf Sikkens verplaatst.

Lees verder

Pagina's

U bent hier