h

Nieuws uit 2008

29 oktober 2008

Commissaris Jan Fransen moet commerciële nevenfuncties neerleggen

SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen, wil dat Commissaris van de Koningin Jan Franssen zijn commerciële nevenfuncties neerlegt. Weekblad Revu schrijft deze week over een mogelijke belangenverstrengeling. De Van Gelder Groep waar Franssen commissaris is, krijgt 7 miljoen euro voor het bouwrijp maken van het terrein van de kolencentrale, terwijl de provincie verantwoordelijk is voor de vergunningverlening. Vermeulen: "Dit is inmiddels de vierde keer dat er gedoe is rondom een bijbaan van Franssen. Ik wil dat hij nu stopt met zijn commerciële nevenfuncties. De geloofwaardigheid en integriteit van politiek bestuur staat op het spel. Iemand in zijn positie moet elke schijn van belangenverstrengeling voorkomen, en het is duidelijk dat hem dat niet goed afgaat." In 2005 kwam Franssen in opspraak wegens een bijbaan bij accountant Deloitte, die destijds ook accountant van de provincie Zuid-Holland was. In datzelfde jaar volgde de affaire waar Franssen een bijbaan had bij de raad van toezicht voor de bouw van het nieuwe ADO-stadion. Ook hier was de provincie de vergunningverlener. Het laatste voorval was de bijbaan van Franssen bij projectontwikkelaar Tijhuis, die ook in Zuid-Holland diverse bouwprojecten uitvoert. Naar aanleiding van de ophef die in 2005 ontstond besloot Franssen de bijbaan bij de raad van toezicht ADO-stadion te beëindigen en inmiddels is ook de bijbaan bij Deloitte ten einde gekomen. Vermeulen: "De Provinciewet is heel helder over het betrekken van nevenfuncties. Het vertrouwen in de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van de Commissaris mag niet geschaad worden door een bijbaan. Dat betekent dus dat je ver weg moet blijven van bijbanen die in verband gebracht kunnen worden met bevoegdheden en besluitvorming van de provincie," aldus Vermeulen.

Lees verder
27 oktober 2008

Wachtlijsten jeugdzorg schimmig, onderzoek is terecht

Statenlid Eva de Bakker (SP) is tevreden dat de Randstedelijke Rekenkamer onderzoek gaat doen naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. Volgens haar is een grondig onderzoek terecht, omdat de wachtlijsten in werkelijkheid langer zijn. “Al jaren wijzen wij Gedeputeerde Staten erop dat de wachtlijsten schimmig in elkaar zitten,” zegt De Bakker. “Als kinderen korter dan 9 weken wachten, worden zij niet meegerekend op de wachtlijst. Dat vertekent het beeld enorm. Bovendien worden jongeren die onterecht in een jeugdgevangenis zitten niet meegeteld, maar zij zijn wel wachtenden op een plaats in een jeugdzorginstelling.” Volgens de SP worden de wachtlijsten op die manier kunstmatig laag gehouden. Kinderen of jongeren worden soms uit plaatsgebrek bij jeugdzorginstellingen in een jeugdgevangenis geplaatst, hoewel zij geen strafbare feiten hebben gepleegd. De reden waarom zij nu niet worden geregistreerd op een wachtlijst, is omdat de jeugdgevangenissen vallen onder het ministerie van justitie en niet onder jeugdzorg.
“Dat is absurd, want we hebben het over jongeren die zorg nodig hebben en wachten op een behandelplaats. Zij zijn niet crimineel en zouden dus wél meegerekend moeten worden op de wachtlijsten in de jeugdzorg,”aldus De Bakker. “De wachtlijsten zijn in werkelijkheid langer dan nu wordt voorgespiegeld.”

Lees verder
24 oktober 2008

Provinciebestuur kiest dubieuze vrienden

Zonder het te weten bent u bevriend met ruim 76 miljoen Chinezen. Inwoners van de Chinese provincie Hebei om precies te zijn. Andersom zijn de meeste inwoners van Hebei zonder het te weten bevriend met ruim 3,5 miljoen Zuid-Hollanders.
Op zich een mooie verbroederende gedachte in deze onrustige tijden, ware het niet dat er een aantal mensen tussen zit met wie u liever niet bevriend wilt zijn. De machthebbers van de provincie Hebei om precies te zijn.
Het Zuid-Hollandse provinciebestuur heeft daar minder moeite mee. Sterker nog, als het even kan zoeken beide besturen elkaar op om in het gezelschap van vertegenwoordigers van universiteiten en het bedrijfsleven de vriendschap te vieren in een rondgang langs bedrijven en onderwijsinstellingen in beide landen. Al jaren lopen Zuid-Hollandse provinciebestuurders de deur plat in China en vorig jaar sloot Zuid-Holland een vriendschapsverdrag met de Chinese provincie Hebei.
Vorige week bezochten Commissaris van de Koningin Franssen en gedeputeerde Dwarshuis de provincie Hebei en is gedeputeerde van Dijk net terug uit China.

Lees verder
23 oktober 2008

Gemeenten laten sociale woningbouw afkopen

Tijdens werkbezoeken van de SP-statenfractie aan woningbouwcorporaties blijkt dat gemeenten projectontwikkelaars de gelegenheid bieden hun verplichting tot het bouwen van sociale huurwoningen af te kopen. SP-statenlid Frank Johan Hoogendam wil daarom opheldering van het provinciebestuur.

Lees verder
23 oktober 2008

SP tevreden over verkoop provincieboot

Directievaartuig
De boot die de provincie Zuid-Holland gebruikt voor relaties en borrels wordt in 2009 verkocht. De SP is erg tevreden met dit voornemen van Gedeputeerde Staten (GS), dat terug te vinden is in de net verschenen begroting.
“Die boot kost handen vol met geld, terwijl hij geen enkel doel dient voor de inwoners van Zuid-Holland. De SP vraagt al een aantal jaar om de boot nuttig te gebruiken, of te verkopen. Dat laatste gaat nu dus gebeuren,” aldus SP-statenlid Erik Maassen. De provincieboot werd voornamelijk gebruikt voor uitstapjes van het provinciebestuur met relaties of als vermaak. Zo konden de provinciale fracties de boot eenmaal per jaar gebruiken voor een fractieuitstapje. Vooral dat laatste was de SP een doorn in het oog. “Het kostte normaal gesproken 1100 euro per dagdeel om die boot te gebruiken, maar de statenfracties hoefden hier niet voor te betalen. Zij mochten dus op kosten van de belastingbetaler een dagje varen. Aan dat soort privileges komt gelukkig nu een eind” zo legt Maassen uit.

Lees verder
11 oktober 2008

Armoedebestrijding in jeugdzorg is hard nodig

De SP Zuid-Holland heeft een voorstel ingediend om armoede binnen de jeugdzorg te bestrijden. Aanleiding voor het voorstel is de discussie over de kerntaken van de provincie. Een meerderheid in de provincie vindt armoedebestrijding geen provinciale taak. “Jeugdzorg is wel een provinciale taak, want dat is wettelijk bepaalt. Armoede is een groot probleem binnen de jeugdzorg,” zegt Eva de Bakker, SP-statenlid. “Daar kan en mag de provincie niet van wegkijken. Het is hard nodig armoede aan te pakken!” “Ik heb de afgelopen anderhalf jaar veel gesprekken gevoerd met experts en medewerkers in de jeugdzorg,” zegt De Bakker. “Velen van hen zeggen me dat armoede en de gevolgen daarvan een onderschat probleem is.” Een substantieel deel van de kinderen of jongeren in de jeugdzorg komt uit een niet-draagkrachtig gezin. Naast gezinnen in een uitkeringssituatie vallen daar ook ouders of opvoeders onder die kampen met een verslaving, schuldenproblematiek of vluchtelingen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier