h

Nieuws uit 2008

7 november 2008

SP tegen uitverkoop sociale huurwoningen

De oproep van de provincies Noord- en Zuid Holland, Gelderland en Groningen aan woningcorporaties om een groot gedeelte van hun voorraad huurwoningen te verkopen heeft desastreuze gevolgen voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Dat stelt SP-statenlid Frank Johan Hoogendam.
Met de opbrengst van deze grootschalige uitverkoop zou dan herstructurering van binnenstedelijke gebieden kunnen worden bekostigd. SP statenlid Frank Johan Hoogendam: “Het is een vreselijk naïef plan. Het falende woningbouwbeleid heeft de afgelopen jaren gezorgd voor grote tekorten aan betaalbare huurwoningen, als dit wordt uitgevoerd zal de voorraad beschikbare huurwoningen nog verder afnemen”. Al jaren is het niet realiseren van de productie van huurwoningen de SP een bron van grote zorg. Het slopen van met name sociale woningen en het niet halen van de 30 % sociale woningen bij nieuwbouw zorgen op dit moment al voor grote tekorten. Als de corporaties aan de oproep van de provincies gehoor geven dan zal de voorraad huurwoningen met 10 %, 250.000 woningen in heel Nederland, dalen. Uitgaande van de resultaten in het verleden, zal bij nieuwbouw en herstructurering slechts een deel van de nieuwe woningen de verkochte voorraad weer aanvullen.

Lees verder
3 november 2008

Provincie laat busreiziger in de kou staan

De Provincie weigert om bij Connexxion te pleiten voor het in stand houden van bus 42. Dat blijkt uit de antwoorden van Gedeputeerde Staten (GS) op schriftelijke vragen van de SP. Voor SP-statenlid Maassen is het duidelijk: “De provincie laat de busreiziger in de kou staan.”

Lees verder
3 november 2008

Rijnenburgermolen krijgt alsnog de ruimte

De SP-fractie in de Provinciale Staten is blij dat de gemeente Rijnwoude haar bouwplannen wijzigt bij de Rijnenburgermolen in Hazerswoude-Rijndijk, zodat de biotoop van de molen niet verslechtert. Dit blijkt uit antwoorden op schriftelijke vragen van de SP. SP-statenlid Harre van der Nat: “Eerder liet de gemeente weten zich niets van de provincie aan te zullen trekken. Nu past ze hun bouwplannen alsnog aan. Dat is een succes voor iedereen die de molen een warm hart toedraagt.” Momenteel staat er een verouderd bedrijfspand en waar de omgeving niet van opknapt volgens de SP. “Ik ben niet tegen de bouw van huizen op deze plek als er maar rekening gehouden wordt met de molen,” zegt Van der Nat. “Wanneer de huizen schuin achter elkaar worden gezet, komt de windvang van de Rijnenburgermolen niet verder in gevaar.”

Gedeputeerde Staten(GS) zijn met de SP van mening dat de regels om te bouwen voldoende ruimte moet bieden aan de molen, de zogenaamde molenbiotoop. GS zullen de gemeente Rijnwoude houden aan de afspraken, die gemaakt zijn om de molenbiotoop in bestemmingsplannen vast te leggen.

Lees verder
1 november 2008

SP niet mee naar Hamburg

De statenfractie van de SP was deze week niet aanwezig bij een buitenlandsreisje dat 25 statenleden en ambtenaren deze week naar Hamburg maakten. Naar de mening van de SP was het reisje overbodig en het aantal deelnemers te groot.

Lees verder
29 oktober 2008

SP wil nu antwoord over bus 42

De provincie lijkt zich niet in te willen zetten voor de reizigers van bus 42. Connexxion kondigde al in augustus aan om de buslijn door Oegstgeest met ingang van december op te heffen. De statenfractie van de SP stelde op 14 augustus schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten (GS). Hierin vroeg de SP aan GS om samen met Connexxion en de reizigers van bus 42 naar een oplossing te zoeken. Dit is tot de dag van vandaag nog niet gebeurd. “Sterker nog, onze vragen zijn nog niet eens beantwoord”, zegt statenlid Erik Maassen (SP). “GS laat op deze manier de reizigers van bus 42 in de kou staan. Gemeente Oegstgeest, drie ouderenbonden, de WMO-adviesraad en de seniorenraad hebben bezwaar gemaakt tegen de aangekondigde routewijziging en Reizigersvereniging Rover heeft 2.650 klachten van reizigers ontvangen. Maar GS neemt niet eens de moeite om ons te antwoorden.” De termijn voor het beantwoorden van schriftelijke vragen is vier weken.

Lees verder
29 oktober 2008

SP: Blij met extra geld Maximabrug, snelheid blijft geboden

De SP in Provinciale Staten is erg blij met de toezegging van minister Eurlings dat er 12,5 miljoen beschikbaar komt voor de Maximabrug. "Dit brengt een snelle aanleg van de brug heel erg dichtbij," aldus statenlid Lies van Aelst. "De nood bij inwoners en ondernemers in Koudekerk is ook erg hoog, dus laten we snel aan de slag gaan."

Lees verder

Pagina's

U bent hier