h

Nieuws uit 2008

8 oktober 2008

Provincie laat kleine kernen definitief in de steek

“De provincie laat het platteland in de steek,” zegt Eva de Bakker, statenlid voor de SP, over het schrappen van de subsidie voor de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Die vereniging is in 2005 met hulp van de provincie opgezet en zal worden opgeheven als er geen nieuwe financiering komt. De provincie gaat regelrecht in tegen haar eigen voornemens om de leefbaarheid in kleine kernen te verbeteren, zegt de SP samen met verschillende dorpsraden, die zeer verontrust zijn door het schrappen van de subsidie. In het coalitieakkoord, dat gesloten is door de collegepartijen VVD, CDA, PvdA, CU/SGP, staat beleid voor kleine kernen. De provincie geeft elk jaar ruim 100.000 euro uit aan de Zuid-Hollandse Vereniging voor Kleine Kernen. Met dat geld ondersteunt de vereniging de talloze kleine kernen in Zuid-Holland op uiteenlopende onderwerpen.

Lees verder
8 oktober 2008

SP teleurgesteld: Provincie laat vervuiling grondwater doorgaan

De SP-fractie in Provinciale Staten van Zuid-Holland is teleurgesteld dat de meerderheid van de Staten er niet voor voelt om een deel van de bestrijdingsmiddelen in de Binnenduinrand van de Bollenstreek te verbieden, waarvan uit onderzoek is gebleken dat ze het grondwater vervuilen.

Lees verder
8 oktober 2008

Spoortracé Rijnlandroute wordt afgeserveerd na gegoochel met cijfers

“De mogelijkheid om de Rijnlandroute in een tunnel onder Leiden aan te leggen wordt te snel afgeserveerd.” Dat stelt SP-statenlid Erik Maassen als reactie op gedeputeerde staten (GS). Dit zogenaamde spoortracé was op initiatief van bewoners van de Stevenshof onderzocht, maar wordt nu vanwege te hoge kosten afgeserveerd. Maassen is hier niet over te spreken: “Het is onduidelijk waarom de kosten voor het spoortracé zo hoog zijn. Het provinciebestuur vergelijkt die kosten vervolgens met een verkeerde variant van de Rijnlandroute.
Hierdoor lijkt het alsof het spoortracé twee keer zo duur is, maar de bedragen liggen in werkelijkheid veel dichter bij elkaar. Dit is gewoon gegoochel met cijfers.” Volgens Maassen is het besluit om het spoortracé af te laten vallen nog niet definitief.
Maassen: “Provinciale Staten heeft hier het laatste woord over. Dat is heel duidelijk afgesproken.”

Lees verder
7 oktober 2008

Provincie volgt lijn SP: strenge regels voor helihavens

In antwoord op vragen van de SP volgen Gedeputeerde Staten de lijn van de SP om strenge regels op te stellen voor helihavens.
Dit vanwege de enorme overlast die mensen in een groot gebied rondom helihavens kunnen verwachten.

Lees verder
6 oktober 2008

SP pleit voor snelle aanleg lage maximabrug

De Statenfractie van de SP wil zo snel mogelijke een oplossing voor de verkeersoverlast in Koudekerk. Elke dag verstoppen honderden vrachtwagens de Hoogewaard en de Dorpsstraat tot aan de Koudekerksebrug. In Koudekerk a/d Rijn staat het water de bewoners en bedrijven tot aan de lippen. Ook de ondernemers aan de Hoogewaard tussen Koudekerk en Alphen willen nu duidelijkheid. De SP gaat hierover bij de begroting in provinciale staten een motie indienen, om de lage variant zo snel mogelijk aan te leggen. Frank Johan Hoogendam (SP): ” De lage variant van de Maximabrug is niet alleen stukken goedkoper, ook de snellere inpassing is een groot voordeel.
Deze situatie voor de inwoners van Koudekerk en de ondernemers aan de Oude Rijn heeft nu lang genoeg geduurd”.
De SP is van mening dat de komst van de Maximabrug absoluut los moet worden gezien van de aanleg van een eventuele rondweg langs Alphen. Het volbouwen van de Gnephoek staat voor de SP sowieso niet ter discussie, Hoogendam: “De Gnephoek moet groen blijven!” De Maximabrug is bedoeld om het vrachtverkeer uit Koudekerk te houden en zo het dorp veiliger te maken voor de inwoners.

Lees verder
5 oktober 2008

Deel van bestrijdingsmiddelen in Bollenstreek verbieden

SP-statenlid Wiel Senden wil dat de Provincie in de Bollenstreek bestrijdingsmiddelen laat verbieden, waarvan vaststaat dat ze het grondwater vervuilen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier