h

Nieuws uit 2008

10 september 2008

onderzoek op lokatie

Erik meet

De SP wil graag dat het openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk is. Maar dan moet de bus je wel brengen naar de plaats waar je moet zijn. Vooral voor instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen is dat erg belangrijk. Erik Maassen en onderzoeksmedewerkster Lesley Arp gingen onder meer in Langeraar, Alphen aan den Rijn en Hardinxveld-Giessendam op werkbezoek, om zelf op te meten hoever de instellingen van de bushalte liggen.
De resultaten worden de komende maanden verwerkt in een onderzoek dat de SPstatenfractie doet naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Lees verder
9 september 2008

SP: "Dit stuk moet gewoon openbaar zijn."

Statenlid Erik Maassen (SP) accepteert het niet dat Gedeputeerde Staten stukken over de RijnGouweLijn geheim houden. Maassen had gevraagd om een advies van de landsadvocaat aan GS openbaar te maken. GS willen dit advies geheim houden, zonder daarbij een goede reden te geven. Maassen: "Ik mag het stuk wel inzien, maar alleen onder geheimhouding. En dat accepteer ik niet. Dit stuk moet gewoon openbaar zijn." Maassen is verbijsterd: “GS mogen statenleden stukken onder geheimhouding sturen. Dat kan echter alleen als er sprake is van financiële marktgevoelige informatie, of van personen. Dat lijkt nu niet van toepassing, want GS schrijven me dat het stuk eerder is opgevraagd via een WOB-procedure. Omdat die aanvraag is afgewezen, wordt het stuk nu niet openbaar gemaakt. Dat is geen geldige reden.”

Lees verder
25 augustus 2008

Stop wildgroei helihavens

De SP wil dat het provinciebestuur gemeenten in Zuid-Holland oproept om geen nieuwe plannen voor helihavens te ontwikkelen totdat het nieuwe beleidsplan luchtvaart er is.
Op dit moment kunnen gemeenten beslissen over het wel of niet toestaan van helihavens in de gemeente, maar omdat helihavens voor overlast in een groter gebied zorgen is het wachten op een landelijke wet die die bevoegdheid bij de provincie neerlegt. Aangezien er nu al plannen voor helihavens zijn voor Rotterdam, Den Haag en Wassenaar, vreest de SP dat gemeenten nog snel voor de nieuwe wetgeving proberen een helihaven veilig te stellen.

Lees verder
23 augustus 2008

AD GH: Veerpont speelbal van de provincies

Door RIK SNEIJDER
GROENE HART - Verhogen van de prijs voor een oversteek met een pontje is geen goed plan. Dat vinden niet alleen de veerbazen, maar ook provinciale politici, zoals die van de SP in Zuid-Holland. Deze partij wil dat de provincies de veerdiensten financieel helpen. ,,De overheid is verantwoordelijk voor het wegennet,’’ licht Lies van Aalst van de SP toe. ,,De veerdiensten maken daar onderdeel van uit.’’

Lees verder
17 augustus 2008

Column: Dat snapt zelfs een kind


Naast statenlid ben ik ook geschiedenisleraar. Als geschiedenisleraar geef je niet alleen les over het verleden, maar moet je ook de politiek uitleggen: Staatsinrichting. Dat doen we in de derde klas, en in de bovenbouw meestal nog eens. Natuurlijk is niet alles daarvan even nuttig, maar ik zie het toch als mijn taak om ervoor te zorgen dat zelfs de minst geïnteresseerde 15-jarige het verschil weet tussen de Tweede Kamer en het kabinet. Behalve de minimumleiders die alleen in de klas zitten te wachten tot de pauze begint, heb je in elke klas ook een paar toppers, die oprecht geïnteresseerd zijn in de stof, zelfs als dat over een taai onderwerp als de rechten van volksvertegenwoordigers in een democratie gaat. Deze leerlingen kunnen die rechten verdelen in twee categorieën, de wetgevende en de controlerende taken. En ze kunnen heel goed beredeneren dat het democratisch is dat de bestuurders worden gecontroleerd door de volksvertegenwoordiging. Eigenlijk snappen zij ons bestuur beter dan Manita Koop, een van de gedeputeerden in Zuid-Holland. Want die controlerende taak probeert zij steeds in de wielen te rijden, bijvoorbeeld door onvolledige informatie te geven. Mijn leerlingen kunnen prima uitleggen dat je het bestuur niet goed kan controleren als je niet alle informatie hebt. De Milieueffectrapportage (MER) van de RijnGouweLijn is hier een goed voorbeeld van.

Lees verder
15 augustus 2008

Werkbezoek SP statenleden Krimpenerwaard

Woensdag 13 augustus brachten statenleden van de SP een werkbezoek aan de Krimpenerwaard.
Onder leiding van Rudi Terlouw, regiobeheerder Veenweiden van het Zuid-Hollands Landschap, kregen de statenleden van de SP uitleg over het project Nooitgedacht bij Berkenwoude waar geëxperimenteerd wordt met nat grasland.
SP statenlid Frank Hoogendam: “De aanleiding van het werkbezoek waren de vragen die bij ons leefden over de natuurontwikkeling in het Veenweidepact. Ook de positie van de agrariërs in het gebied is voor ons belangrijk.”
Tijdens het werkbezoek kregen de SP-ers een goed beeld van hoe de nieuwe natuur in de Krimpenerwaard eruit komt te zien en de rol die agrariërs daarin kunnen spelen.
Hoogendam: “in het proefproject blijkt dat met een iets extensievere vorm van veeteelt ook voor veehouders een rol in de natuurontwikkeling is weggelegd. Dat is een goede zaak, want agrariërs spelen al eeuwen een rol in het cultuurlandschap van de Krimpenerwaard.”

Lees verder

Pagina's

U bent hier