h

Nieuws uit 2008

3 oktober 2008

Uitlatingen Commissaris over salarissen bestuurders bij de overheid onverantwoord

De fractievoorzitter van de SP in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, Bart Vermeulen, wil opheldering over de uitspraken van de Commissaris van de Koningin Jan Franssen over de salarissen van overheidsbestuurders.
Naar de mening van Franssen zijn die te laag en moet de zogeheten Balkenendenorm (de maximale hoogte van salarissen bij de overheid) omhoog. Franssen, die als Commissaris van de Koningin de sollicitatiebrieven ontvangt van kandidaten, die burgemeester willen worden in Rotterdam, stelt dat er personen zijn die niet willen solliciteren vanwege het te lage salaris.
Naar de mening van de SP zijn die uitspraken onverstandig en ook onnodig. SP-fractievoorzitter Bart Vermeulen: “Franssen verstoort met zijn uitspraken de lopende procedure rondom de opvolging van de burgemeester van Rotterdam. Ondanks eerdere toezeggingen om geen mededelingen te doen over de lopende procedure schept hij met zijn uitspraken een negatief beeld van de kandidaten die wel hebben gesolliciteerd omdat die genoegen nemen met het huidige salaris. Er zou juist niet geselecteerd moeten worden op financiële motieven, maar op motieven als hart voor de stad en de publieke zaak.”

Lees verder
2 oktober 2008

Provincie handelt snel op vragen van SP

De provincie Zuid-Holland is voortvarend aan de slag gegaan, nadat de SP op 17 september verbetering van de onveilige verkeerssituatie rondom de Trekvlietbrug bij het Lammenschansplein had geëist. Gedeputeerde van Engelshoven-Huls had op vragen van de SP toezeggingen gedaan om binnen een maand de veiligheid te verbeteren.
Statenlid Harre van der Nat (SP): “Er zijn direct borden geplaatst die de automobilist waarschuwen hun snelheid aan te passen tot 30 kilometer per uur. Daarnaast zijn er reflecterende verkeerspalen in de bocht geplaatst die de lijn van de weg aanduiden.” De SP heeft ook aangedrongen op de komst van een vangrail of hekwerk dat beschermend zal werken voor de fietsers en voetgangers die de brug oversteken en hoopt dat deze maatregelen ook snel worden uitgevoerd.

Lees verder
28 september 2008

Pleziervaart en Europese Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft tot doel om in 2015 in alle Europese waterlichamen een goede ecologische toestand te bereiken. De doelen en bijbehorende maatregelpakketten worden eind 2008 vastgesteld. Voor het behalen van de doelen kan tweemaal voor een periode van 6 jaar uitstel worden aangevraagd. Dus uiterlijk in 2027 moet die goede ecologische toestand zeker zijn bereikt. De Zuid-Hollandse waterschappen/hoogheemraadschappen zullen tot 2027 vele honderden miljoenen euro's investeren in maatregelen als natuurvriendelijke oevers, vispaaiplaatsen, ecologisch beheer en onderhoud, baggeren, visstandbeheer, vismigratievoorzieningen, verbetering van afvalwaterzuiveringen en het stimuleren van waterplantengroei. Voor de KRW geldt een resultaatverplichting en als de doelen niet worden gehaald kan Europa forse boetes opleggen. De Europese Commissie zal het behalen van die doelen in 2015 dan wel 2021/2027 waarschijnlijk niet alleen afwegen tegen de uitgevoerde maatregelen maar ook tegen de inspanning (of juist het gebrek daaraan) om contraproductief beleid om te buigen. Parallel aan het KRW-proces heeft een aantal waterrijke gemeenten in Zuid-Holland een visie ontwikkeld op recreatie en toerisme. Zo wil Teylingen de Kagerplassen en de Hollandse plassen laten uitgroeien tot een hoogwaardig en veelzijdig watersportgebied door realiseren van meer passantenligplaatsen, uitbreiding van bestaande jachthavens met maximaal 800 ligplaatsen, aanleg van boerenjachthavens, meer waterverbindingen tussen de Kagerplassen en Sassenheim/Voorhout en door een rondje varen vanaf de Kagerplassen en drie kernen mogelijk te maken. De gemeente Alkemade wil kamperen op het water promoten, meer passantenplekken maken en 1200 extra ligplaatsen bouwen in de jachthavens rond de Braassemmermeer. Natuurlijk kan Jacobswoude niet achterblijven, dus ook daar meer jachthavenligplaatsen en passantenplaatsen. Gemeente Bernisse wil de Bernisse doorvaarbaar maken voor motorjachten en natuurlijk ook een jachthaven. En dan hebben we het nog niet over Nieuwkoop, Aalsmeer, het gebied rond Vlaardingen/Maassluis, etc. Meer ligplaatsen, passantenplekken en betere routes leiden onvermijdelijk tot meer pleziervaart. Kortgeleden hebben 15 (deel)gemeenten en de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland zich verenigd in de Vereniging Regionaal Samenwerkingsverband Water Stad Land. Het belangrijkste doel is benutting van het economisch potentieel van het water. Hoewel het in eerste instantie lijkt te gaan om het bevorderen van de pleziervaart tussen Katwijk en Leidschendam (voornamelijk scheepvaartkanaal) zal dit ook tot meer drukte op andere wateren gaan leiden.
De gemiddelde grootte van pleziervaartuigen - en het daarmee samenhangend groter motorvermogen - neemt nog steeds toe. Indien bovengenoemde plannen/ontwikkelingen doorgaan zal een groot deel (of wellicht zelfs het gehele positieve effect) van de KRW-inspanning teniet worden gedaan. Golfslag en zuiging wervelen het bodemsediment op waardoor meer nutriënten beschikbaar komen, het water troebel wordt en de waterplantengroei wordt belemmerd. Ook de ontwikkeling van vegetatie in natuurvriendelijke oevers komt niet op gang of bestaande vegetatie raakt zelfs beschadigd.

Lees verder
28 september 2008

SP wil plannen voor Postbrug op tafel

“De verkeerschaos bij de Postbrug moet maar eens opgelost worden.” Dat vindt het Sassenheimse statenlid Erik Maassen (SP). Hij wil graag weten welke plannen de provincie heeft om de drukte op deze kruising van de A44 en de N444 aan te pakken. Maassen: “Iedereen die ik hierover spreek, vertelt me dat er plannen zijn om de situatie te veranderen, maar niemand weet wat die plannen zijn. De mensen die elke dag met de auto of de bus vast staan bij de Postbrug willen graag dat dit knelpunt nu eens wordt aangepakt. En daar hebben ze groot gelijk in.” Elke ochtend en middag staat de N444 vast rond de stoplichten bij de Postbrug. Het is een groot punt van ergernis voor veel automobilisten tussen Noordwijk, Voorhout en Oegstgeest. Ook de busreizigers hebben hier last van. Bus 42 staat dagelijks in de file. Maassen: “Volgens reizigersorganisatie Rover is die dagelijkse file zelfs de reden dat Connexxion buslijn 42 wil opheffen.”

Lees verder
18 september 2008

Spoedig verbetering verkeersveiligheid Lammenschansplein

Dankzij druk van de SP statenfractie zal de verkeersveiligheid bij het Lammenschansplein in Leiden spoedig verbeteren. Gedeputeerde van Engelshoven-Huls heeft op vragen van de SP fractie aangekondigd binnen een maand afdoende maatregelen hiervoor te nemen. Harre van der Nat (SP statenlid): "Er zijn al meerdere malen auto's uit de bocht gevlogen. Auto's komen terecht op een druk fiets- en voetpad. Als je naar de sporen van autobanden op het fietspad kijkt, is het een wonder dat er geen slachtoffers zijn gevallen." Het verkeer op de N206, afkomstig van de Europaweg richting Voorschoten, neemt de bocht in de richting van de Voorschoterweg. Door de scherpte van de bocht en de ontwikkelde snelheid kunnen auto's uit de bocht vliegen. "Prachtig dat er nu snel maatregelen worden genomen om de verkeersveiligheid op het Lammenschansplein te vergroten," aldus Van der Nat. "Het probleem van de verkeersveiligheid op die plek is al langer bekend bij de gemeente Leiden en de provincie. Het is teleurstellend dat zij niet eerder stappen hebben genomen om deze gevaarlijke plek aan te pakken."

Lees verder
13 september 2008

Smalspoormuseum in de knel door Rijnlandroute?

De discussie over het tracé van de Rijnlandroute gaat vooral over de overlast voor woonwijken, de belasting van de natuur en de kosten van tunnels. Maar in het ‘zoekgebied’, in de hoek tussen de A44 en de N206 waar GS de Rijnlandroute wil aanleggen, ligt een uniek museum: Het smalspoormuseum. Erik Maassen ging op werkbezoek om met museumvoorzitter Pieter van der Ham te spreken over de toekomst van het museum.

Lees verder

Pagina's

U bent hier